/
  • Update: Resumption of Services in Selected Areas of China Mainland…Thêm
Bỏ Qua và Chuyển Tới Nội Dung Chính

Tải về Công vụ Phân tích Thanh toán

Xem Chi phí Vận chuyển

Công cụ Phân tích Thanh toán là phần mềm do UPS cung cấp nhằm hỗ trợ phân tích và phân bổ các chi phí vận chuyển một cách nhanh chóng và dễ dàng. 

Với Công cụ Phân tích Thanh toán, khách hàng có thể nhập Dữ liệu Thanh toán UPS để tạo nhiều báo cáo đa dạng mà có thể cung cấp hiểu biết sâu sắc về thông tin thanh toán UPS.  Công cụ này gồm có các báo cáo được xác định trước, chẳng hạn như Báo cáo Chi phí, Báo cáo Quản lý và Báo cáo Cước phí, nhằm đơn giản hóa quy trình tóm tắt và cộng tổng thành phần các chi phí vận chuyển bằng mã chi phí của công ty bạn.

Tải về Công cụ
Tên Tập tinĐịnh dạng Tập tinTải về
Hướng dẫn Cài đặt
Công cụ Phân tích Thanh toán
Hướng dẫn Người dùng (bao gồm các tệp mẫu và từ điển dữ liệu)

Yêu cầu Hệ thống Khuyến nghị

  • Hệ điều hành: Microsoft® Windows 7, Microsoft® Windows 8, Microsoft® Windows 10, 32 và 64 bit
  • Chương trình khung: .NET Framework 4.5.1 bắt buộc đối với SQL Server Express (Sẽ được cài đặt bằng ứng dụng nếu được yêu cầu)
  • Bộ xử lý: Pentium III tương thích, từ 1 GHz trở lên
  • Bộ nhớ: Yêu cầu RAM 512 MB; khuyến nghị từ 1 GB trở lên
  • Đĩa cứng: Bộ nhớ đĩa cứng khả dụng xấp xỉ 1,5 GB
  • Hiển thị: Độ phân giản màn hình Siêu VGA 1024 x 768 hoặc cao hơn.
  • Kết nối Internet: Chức năng Internet cần truy cập Internet theo kiểu quay số hoặc băng thông rộng. Microsoft Internet Explorer 6.0 (SP1) hoặc cao hơn