/
  • UPS is open for business: Service impacts related to Coronavirus…Thêm
  • Customs regulations and requirements for import or export of medical supplies and equipment…Thêm
  • Tạm dừng Đảm bảo Dịch vụ UPS…Thêm
Bỏ Qua và Chuyển Tới Nội Dung Chính

Hỗ Trợ Công Nghệ

Kết quả tìm kiếm cho ""

Lưu ý với người dùng Windows 10: Bản cập nhật Windows 10 gần đây có thể khiến hệ thống máy tính của bạn bị khóa. Microsoft không còn phân phối bản cập nhật này. Nếu bạn bị ảnh hưởng bất lợi, vui lòng liên hệ với Microsoft hoặc bộ phận CNTT nội bộ của bạn.

Nhấp vào đây để biết thông tin từ Microsoft về bản cập nhật này

Những Câu Hỏi Thường Gặp