của
 • Service Adjustments related to Coronavirus…Thêm
 • Service disruptions due to the conflict in Ukraine…Thêm
 • Customs regulations and requirements for import or export of medical supplies and equipment…Thêm
Bỏ Qua và Chuyển Tới Nội Dung Chính

Các Thông báo và Bản Cập nhật API

Thông tin cập nhật năm 2022

Cập nhật tháng 7

Số theo dõi cho tất cả các phản hồi về giao diện Ship API từ wwwcie (môi trường kiểm thử) sẽ là 1ZXXXXXXXXXXXXXXXX. • Tùy chọn In và Gửi thư (PNM, tùy chọn 2) đã bị xóa dưới dạng tùy chọn gửi Dịch vụ trả hàng.

Thông tin cập nhật Tháng 2

API Báo giá Chi phí Dỡ hàng:

 • Có thể được sử dụng tại bất kỳ thời điểm nào khi thiết lập sản phẩm, mua sắm/báo giá hoặc khi thanh toán
 • Tính toán chi phí và đối tượng trả phí, thuế, VAT và phí môi giới
 • Loại bỏ các vấn đề phát sinh cho khách hàng bán lẻ của bạn
 • Dự đoán mã HTS của bạn tự động

Thông tin cập nhật Tháng 1

Cập nhật Hướng dẫn dành cho Nhà phát triển (API Định giá/API Vận chuyển)

 • Trong nhóm Phụ phí Khu vực Mở rộng, Tắc nghẽn được cập nhật thành Vùng xa.
 • Loại phụ phí thuộc Phụ phí Mùa Cao điểm được cập nhật thành Phụ phí Cao điểm/Theo yêu cầu và các Loại phụ đã được cập nhật.

Thông tin cập nhật năm 2021

Thông tin cập nhật Tháng 11

Worldwide Economy (API Định giá/API Vận chuyển)

 • Người dùng hiện có thể định giá các lô hàng Worldwide Economy
 • Worldwide Economy chấp nhận các tùy chọn thanh toán mới

Các Cải tiến đối với Vận chuyển Quốc tế (API Vận chuyển)

 • Công cụ Sàng lọc Bên bị Từ chối
 • Các Ước tính về Phí, Thuế và Phí Môi giới được cung cấp
 • Lưu Chức năng Các bộ phận

Thông tin cập nhật Tháng 9

Cập nhật Hướng dẫn dành cho Nhà phát triển (API Định giá/API Vận chuyển)

 • Bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2022, tính năng Xác nhận Giao hàng (01) sẽ không còn được hỗ trợ trong vùng chứa PackageServiceOptions. Sẽ vẫn có thể gửi yêu cầu, nhưng sẽ không có dịch vụ phụ.

Các Tăng cường dành cho Hàng hóa Đặc biệt Quốc tế (International Special Commodities, ISC) (API Định giá/API Vận chuyển)

 • Hai danh mục mới được thêm vào: Thuốc lá điện tử và Cây gai dầu/CBD
 • Yếu tố/Vùng chứa Yêu cầu Mới
  • /Shipment/ShipmentServiceOptions/RestrictedArticles
  • ECigarettesIndicator
  • HempCBDIndicator

Các Tăng cường cho Worldwide Economy (API Định giá/API Vận chuyển)

 • Các phản hồi giờ đây sẽ bao gồm giá cho cả dịch vụ Worldwide Economy DDP và DDU.
 • Hai chỉ số mới đã được thêm vào cho các lô hàng loại Worldwide Economy DDU: dịch vụ phụ ngoại cỡ và trọng lượng có thể thanh toán tối thiểu. Các chỉ số này chỉ hợp lệ với Dịch vụ UPS loại 17 cho DDU.
 • Yếu tố/Vùng chứa Yêu cầu Mới
  • Shipment/Package/OversizeIndicator
  • Shipment/Package/MinimumBillableWeightIndicator
  • Shipment/ShipmentRatingOptions/TPFCNegotiatedRatesIndicator
  • Ounce bây giờ sẽ được chấp nhận với Phiên bản phụ 2108 cho các lô hàng DDU.
 • Các Mã lỗi Mới - Vui lòng tham khảo Phụ lục để biết các mã lỗi.

Thông tin cập nhật Tháng 4

Phụ phí Xử lý Kiện hàng Lớn theo khu vực (API Định giá/API Vận chuyển):

 • Chỉ các khu vực S.
 • Không được thay đổi để bao gồm Dịch vụ Hundredweight (Trăm cân)
 • Mức giá sẽ khác nhau tùy theo khu vực

Thông tin cập nhật Tháng 1

Quy tắc Brexit của Bắc Ireland (Tất cả API):

 • Các thay đổi đối với Mã bưu điện cho các Thành phố ở Bắc Ireland - Phải bắt đầu bằng BT
 • Dịch vụ phụ Mới cho API Vận chuyển và API Định giá: 551 - Phí Cửa khẩu Vương quốc Anh

Xóa Xác nhận bằng Lời nói (API Vận chuyển/API Định giá):

 • Các yếu tố dữ liệu Xác nhận Giao hàng bằng Lời nói từ Hướng dẫn dành cho Nhà phát triển
 • NRF/Rave sẽ báo lỗi dịch vụ phụ này nếu nó được gửi sau ngày xóa. Không có lỗi mới nhưng sẽ sử dụng tin nhắn chung rằng dịch vụ phụ không hợp lệ
 • Thông báo Lỗi Mới: 111262 - Dịch vụ phụ không hợp lệ với tùy chọn đã chọn. Để thay thế các thông báo lỗi trước đó

Số EORI (API Vận chuyển):

 • Thông tin liên quan đến số EORI hiện có thể được tìm thấy trong phần Câu hỏi Thường gặp của Hướng dẫn dành cho Nhà phát triển
 • Số EORI phải được nhập vào phần nhận xét bổ sung của Hóa đơn
 • Nếu cần cho nhãn - EORI phải được nhập làm Số Tham chiếu Cấp độ Gói hàng thứ nhất hoặc thứ hai

Bổ sung các Số Tham chiếu Được phép ở Cấp độ Gói hàng (API Vận chuyển):

 • Năm trường số tham chiếu hiện có sẵn ở Cấp độ Gói hàng
 • Chỉ 2 số tham chiếu đầu tiên sẽ được in trên nhãn vận chuyển của UPS
 • Hệ thống đọc yêu cầu từ trên xuống dưới

UPS Premier (API Định giá/API Vận chuyển/API Theo dõi)

 • Một dịch vụ hợp đồng mới sẽ cung cấp khả năng hiển thị bổ sung cho các sự kiện vận chuyển quan trọng dành riêng cho chăm sóc sức khỏe. Vui lòng liên hệ với nhân viên bán hàng của bạn để biết thêm thông tin.

Chức năng Mới phụ thuộc vào Danh mục Cao cấp:

 • Danh mục:
  • Bạc
  • Vàng
  • Bạch Kim
 • Yêu cầu:
  • Phải có máy in RFID
  • Đối với danh mục Bạc, chỉ chấp nhận ngôn ngữ máy in ZPL
  • Phải có hợp đồng cho danh mục cụ thể