của
 • Service Adjustments related to Coronavirus…Thêm
 • Customs regulations and requirements for import or export of medical supplies and equipment…Thêm
Bỏ Qua và Chuyển Tới Nội Dung Chính

Các Thông báo và Bản Cập nhật API

Tháng 7 năm 2021

Phụ phí Gói hàng Lớn Theo khu vực: (Mức giá/Vận chuyển)

 • Phụ phí Gói hàng Lớn theo khu vực hiện sẽ ảnh hưởng đến Dịch vụ Hundredweight

IOSS và Cải cách thuế VAT cho Liên minh Châu Âu (Vận chuyển)

 • Các trường mới sẽ được thêm vào số IOSS
 • Điều này là để hỗ trợ các cải cách thuế VAT mới của Liên minh Châu Âu.

Cập nhật Bộ công cụ dành cho nhà phát triển ở mức giá cơ sở (Giao hàng/Mức giá)

 • Các yếu tố Bổ sung cho Mức giá Cơ bản được chuyển đến Bộ dụng cụ dành cho Nhà phát triển về Mức giá & Vận chuyển trên UPS.com
 • Bao gồm các Quy tắc kinh doanh và các yếu tố trong bảng XPath

Tháng 4 năm 2021

Phụ phí Gói hàng Lớn Theo khu vực: (Mức giá/Vận chuyển)

 • Chỉ Các khu vực ở Hoa Kỳ
 • Không được thay đổi để bao gồm cho Dịch vụ Hundredweight (Trăm cân)
 • Mức giá sẽ khác nhau tùy theo khu vực.

Tháng 1 năm 2021

Quy tắc Brexit của Bắc Ireland: (Tất cả)

 • Các thay đổi đối với Mã bưu điện cho các Thành phố ở Bắc Ireland – Phải bắt đầu bằng BT.
 • Phụ tùng Mới cho API Vận chuyển và Mức giá: 551 – Phí biên giới Vương quốc Anh

Xóa xác Nhận bằng Lời nói (Vận chuyển/Mức giá):

 • Xác nhận bằng Lời nói các yếu tố dữ liệu Giao hàng từ Hướng dẫn dành cho Nhà phát triển
 • NRF/Rave sẽ báo lỗi phụ tùng này nếu nó được gửi sau ngày xóa. Không có lỗi mới nhưng sẽ sử dụng đặc điểm chung mà phụ tùng không hợp lệ.
 • Thông báo Lỗi Mới: 111262-Phụ tùng không hợp lệ với tùy chọn đã chọn. Để thay thế các thông báo lỗi trước đó

Số EORI: (Vận chuyển)

 • Thông tin liên quan đến số EORI hiện có thể được tìm thấy trong phần Câu hỏi thường gặp của Hướng dẫn dành cho Nhà phát triển.
 • Số EORI phải được nhập vào phần nhận xét bổ sung của Hóa đơn
 • Nếu cần cho nhãn - EORI phải được nhập làm Số tham chiếu Mức Gói hàng thứ nhất hoặc thứ hai.

Bổ sung Các số Tham chiếu Được phép ở Cấp độ Gói hàng (Vận chuyển):

 • Số Tham chiếu hiện có thể được sử dụng 5 lần ở Cấp độ Gói hàng.
 • Chỉ 2 số tham chiếu đầu tiên sẽ được ghi trên nhãn
  • Hệ thống đọc yêu cầu từ trên xuống dưới

UPS Premier

Một dịch vụ hợp đồng mới sẽ cung cấp khả năng hiển thị bổ sung cho các sự kiện vận chuyển quan trọng dành riêng cho chăm sóc sức khỏe trong các hệ thống hiển thị. Vui lòng liên hệ với nhân viên bán hàng của bạn để biết thêm thông tin

Chức năng Mới được thêm phụ thuộc vào Danh mục Cao cấp

 • Danh mục
  • Bạc
  • Vàng
  • Bạch Kim
 • Các Yêu cầu
  • Phải có máy in RFID
  • Đối với Loại Bạc, chỉ chấp nhận ngôn ngữ máy in ZPL
  • Phải có Hợp đồng cho danh mục cụ thể
 • API bị ảnh hưởng
  • API Vận chuyển
  • API Định giá
  • API Theo dõi

Cập nhật tháng 7 năm 2020

API vận chuyển – Gói hàng Nhỏ

Các cải tiến Dịch vụ Cuối tuần

 • Các chủ hàng của UPS sử dụng dịch vụ vận chuyển US Ground hoặc US 3 Day Select sẽ có tùy chọn để các gói hàng của họ được chuyển đến Địa chỉ Thương mại vào Thứ Bảy nếu tuyến xuất phát/điểm đến nằm trong Vùng Dịch vụ Cuối tuần. Người thanh toán phí vận chuyển sẽ phải chịu Phụ phí Giao hàng Thương mại Thông thường vào Thứ Bảy mới. Để kiểm tra tính đủ điều kiện của Vùng Dịch vụ Cuối tuần, vui lòng tham khảo API Thời gian Vận chuyển hoặc UPS.com

Các Mã Lỗi Mới – Vui lòng tham khảo Phụ lục Hướng dẫn Dành cho Nhà phát triển để biết các mã lỗi.

API Định giá – Gói hàng Nhỏ

Các cải tiến Dịch vụ Cuối tuần

 • Các chủ hàng của UPS sử dụng dịch vụ vận chuyển US Ground hoặc US 3 Day Select sẽ có tùy chọn để các gói hàng của họ được chuyển đến Địa chỉ Thương mại vào Thứ Bảy hoặc Chủ Nhật nếu tuyến xuất phát/điểm đến nằm trong Vùng Dịch vụ Cuối tuần. Người thanh toán phí vận chuyển sẽ phải chịu Phụ phí Giao hàng Thương mại Thông thường vào Thứ Bảy hoặc Chủ Nhật mới. Để kiểm tra tính đủ điều kiện của Vùng Dịch vụ Cuối tuần, vui lòng sử dụng tùy chọn yêu cầu Ratetimeintransit hoặc tham khảo UPS.com

Các Mã Lỗi Mới – Vui lòng tham khảo Phụ lục Hướng dẫn Dành cho Nhà phát triển để biết các mã lỗi.

Hướng dẫn dành cho Nhà phát triển Dịch vụ Web Thời gian Vận chuyển

Mô tả dịch vụ hỗ trợ giao hàng Cuối tuần

 • Hỗ trợ cho các tùy chọn giao hàng thương mại 3 Day Select và Ground vào Thứ Bảy và Chủ Nhật.
 • Hỗ trợ cho các tùy chọn Giao hàng thương mại 3 Day Select và Ground vào Chủ Nhật.
 • Hỗ trợ các tùy chọn giao hàng đến khu Dân cư vào Chủ Nhật.

Yếu tố/Vùng chứa Yêu cầu Mới
/TimeInTransitRequest/SundayDeliveryInfoRequestIndicator

Yếu tố/Vùng chứa Phản hồi Mới
/TimeInTransitResponse/TransitResponse/ServiceSummary/
SundayDelivery
SundayDeliveryDisclaimer

Lấy hàng – Hướng dẫn dành cho Nhà phát triển Dịch vụ Web Gói hàng

Hoạt động Cuối tuần

Dự án Hoạt động Cuối tuần đánh giá nhu cầu mở rộng hoạt động nhận hàng của UPS từ 6 ngày một tuần lên 7 ngày một tuần với khu vực trong Vùng Dịch vụ Cuối tuần.
Từ Lấy hàng qua Internet, người dùng có thể chọn Chủ Nhật nếu họ muốn lên lịch lấy hàng (chỉ ở các khu vực trong Vùng Dịch vụ Cuối tuần (WST)).
Các sản phẩm được giao để hỗ trợ dịch vụ Ground vào Chủ Nhật (giao hàng và lấy hàng) bao gồm:

 • Tăng cường khả năng điều phối, lập kế hoạch tuyến đường và sắp xếp
 • Hỗ trợ các thay đổi về quy trình vận chuyển
 • Hỗ trợ các thay đổi về lấy hàng (Đã lên lịch, Thông minh và Khi gọi)
 • Cung cấp khả năng hiển thị chính xác cho Khối lượng hàng vào Chủ Nhật
 • Hỗ trợ các thay đổi về thanh toán để cho phép mở rộng Hoạt động Cuối tuần


Các yếu tố Mới
/PickupCreationResponse/WeekendServiceTerritory /PickupCreationResponse/WeekendServiceTerritory/SatWST /PickupCreationResponse/WeekendServiceTerritory/SunWST /PickupRateResponse/WeekendServiceTerritory /PickupRateResponse/WeekendServiceTerritory/SatWST /PickupRateResponse/WeekendServiceTerritory/SunWST

Quantum View® – Gói hàng

Tháng 7 năm 2020 Các tính năng Mới

 • Quantum View API sẽ bao gồm các yếu tố mới SaturdayNonPremiumCommercialDeliveryIndicator và SundayNonPremiumCommercialDeliveryIndicator trong các bản ghi Manifest M1 & M2 cho tất cả sản phẩm

Cập nhật tháng 3 năm 2020

API Vận chuyển – Gói hàng Nhỏ

Các Mức giá đã Thương lượng FRS
API Vận chuyển sẽ hỗ trợ các mức giá vận chuyển lô hàng FRS đã thương lượng

Các mã Cảnh báo Mới:
Tài khoản Thanh toán 120395 không được liên kết với hồ sơ người dùng ups.com.
Đã trả lại các Mức giá đã Công bố Toàn bộ 120396. Không thể tìm thấy khách hàng cho mã zip đó.


API Định giá – Gói hàng Nhỏ

Các Mức giá đã Thương lượng FRS
API Định giá sẽ hỗ trợ các mức giá vận chuyển lô hàng FRS đã thương lượng

Mã Cảnh báo Mới:
Tài khoản Thanh toán 111671 không được liên kết với hồ sơ người dùng ups.com.

API Định giá – Hàng hóa vận tải

Các Mức giá đã Thương lượng FRS
Ground Freight Rate API sẽ hỗ trợ các mức giá vận chuyển lô hàng FRS đã thương lượng.

Tháng 7/2019

Phần bộ trợ Bộ định vị

Phần bổ trợ Bộ định vị toàn cầu UPS (UPS Global Locator Plug-In) hiện có sẵn cùng bộ công cụ dành cho nhà phát triển API Bộ định vị toàn cầu. Khách hàng sẽ phải đăng nhập và lấy Khóa truy cập để tải về bộ công cụ lập trình Global Locator API bao gồm Plug-In. Plug-In sẽ có tại những quốc gia giống nhau về Locator API.

Tải về bộ phát triển công cụ lập trình Global Locator API và Plug-in

Locator API

Việc nâng cao này bao gồm các Quốc gia Gốc Châu Âu sau đây trở thành Global Locator API:

Israel (IL), Nga (RU), Ukraine (UA), và Thổ Nhĩ Kỳ (TR).

API Vận chuyển

Một dịch vụ theo hợp đồng mới, UPS Worldwide Economy, là dịch vụ vận chuyển kiện hàng nhỏ quốc tế chi phí thấp hiệu quả cao theo yêu cầu được thiết kế để thực hiện bước tiến nhanh trong thương mại điện tử xuyên biên giới và giúp các thương nhân thâm nhập các thị trường mới.

Ban đầu, dịch vụ theo hợp đồng này sẽ bao gồm Hoa Kỳ (US), Vương quốc Anh (GB), Canada (CA), Trung Quốc Đại Lục (CN), và Đặc khu hành chính Hồng Kông, Trung Quốc (HK). Sẽ bổ sung thêm các quốc gia ra mắt dịch vụ này trong tháng Chín và tháng Một năm 2020.

Tháng 1 2019

API Nhận hàng

Các bổ sung cho API Nhận hàng bao gồm cho phép tiền mặt là hình thức thanh toán tại Ireland và Nhận hàng vào Thứ Bảy tại Ireland có tính phí. Thứ hai, mở rộng mã bưu chính để hỗ trợ từ 4 tới 8 ký tự đối với Argentina.

API Đánh giá

Các cập nhật của API Đánh giá bao gồm hỗ trợ cho Hàng hóa Nặng khi điểm đi và điểm đến được nhập để tính toán Thời gian Vận chuyển.

Thay đổi tên Phụ phí Hàng Lớn thành Phụ phí Hàng Không thường xuyên để phù hợp với Hướng dẫn và Dịch vụ.

Hỗ trợ thêm cho Nhận hàng vào Thứ Bẩy đối với hàng hóa UPS Worldwide Express Plus®, UPS Worldwide Express®, và UPS Worldwide Saver® với điểm đi là Mỹ tới 62 quốc gia điểm đến.

API Vận chuyển

Các cập nhật của API Vận chuyển bao gồm đổi tên Phụ phí Hàng Lớn thành Phụ phí Hàng Không thường xuyên để phù hợp với Hướng dẫn và Dịch vụ.

Hỗ trợ thêm cho Nhận hàng vào Thứ Bẩy đối với hàng hóa UPS Worldwide Express Plus®, UPS Worldwide Express®, và UPS Worldwide Saver® với điểm đi là Mỹ tới 62 quốc gia điểm đến.

API Thời gian Vận chuyển

Các cập nhật của API Thời gian Vận chuyển gồm hỗ trợ cho Hàng hóa Nặng khi điểm đi và điểm đến được cung cấp.

Dịch vụ Vận chuyển hàng lẻ bằng xe tải của UPS Freight ("LTL") được cung cấp bởi TFI International Inc. và các bộ phận hoặc chi nhánh (bao gồm nhưng không giới hạn TForce Freight), không liên kết với United Parcel Service, Inc. hoặc bất kỳ chi nhánh, công ty con hoặc các đơn vị có liên quan nào (“UPS”). UPS không chịu trách nhiệm liên quan đến các dịch vụ vận chuyển LTL nào của UPS Frieght hoặc bất kỳ dịch vụ nào khác do TFI International Inc. hoặc các chi nhánh, bộ phận, công ty con hoặc các đơn vị có liên quan của TFI International Inc. đề xuất hoặc cung cấp.