của
  • Temporary Service Suspension due to Flooding in Parts of Japan…Thêm
  • UPS is open for business: Service impacts related to Coronavirus…Thêm
  • Customs regulations and requirements for import or export of medical supplies and equipment…Thêm
  • Tạm dừng Đảm bảo Dịch vụ UPS…Thêm
Bỏ Qua và Chuyển Tới Nội Dung Chính

Các Thông báo và Bản Cập nhật API

Tháng 7/2019

Phần bộ trợ Bộ định vị

Phần bổ trợ Bộ định vị toàn cầu UPS (UPS Global Locator Plug-In) hiện có sẵn cùng bộ công cụ dành cho nhà phát triển API Bộ định vị toàn cầu. Khách hàng sẽ phải đăng nhập và lấy Khóa truy cập để tải về bộ công cụ lập trình Global Locator API bao gồm Plug-In. Plug-In sẽ có tại những quốc gia giống nhau về Locator API.

Tải về bộ phát triển công cụ lập trình Global Locator API và Plug-in

Locator API

Việc nâng cao này bao gồm các Quốc gia Gốc Châu Âu sau đây trở thành Global Locator API:

Israel (IL), Nga (RU), Ukraine (UA), và Thổ Nhĩ Kỳ (TR).

API Vận chuyển

Một dịch vụ theo hợp đồng mới, UPS Worldwide Economy, là dịch vụ vận chuyển kiện hàng nhỏ quốc tế chi phí thấp hiệu quả cao theo yêu cầu được thiết kế để thực hiện bước tiến nhanh trong thương mại điện tử xuyên biên giới và giúp các thương nhân thâm nhập các thị trường mới.

Ban đầu, dịch vụ theo hợp đồng này sẽ bao gồm Hoa Kỳ (US), Vương quốc Anh (GB), Canada (CA), Trung Quốc Đại Lục (CN), và Đặc khu hành chính Hồng Kông, Trung Quốc (HK). Sẽ bổ sung thêm các quốc gia ra mắt dịch vụ này trong tháng Chín và tháng Một năm 2020.

Tháng 1 2019

API Nhận hàng

Các bổ sung cho API Nhận hàng bao gồm cho phép tiền mặt là hình thức thanh toán tại Ireland và Nhận hàng vào Thứ Bảy tại Ireland có tính phí. Thứ hai, mở rộng mã bưu chính để hỗ trợ từ 4 tới 8 ký tự đối với Argentina.

API Đánh giá

Các cập nhật của API Đánh giá bao gồm hỗ trợ cho Hàng hóa Nặng khi điểm đi và điểm đến được nhập để tính toán Thời gian Vận chuyển.

Thay đổi tên Phụ phí Hàng Lớn thành Phụ phí Hàng Không thường xuyên để phù hợp với Hướng dẫn và Dịch vụ.

Hỗ trợ thêm cho Nhận hàng vào Thứ Bẩy đối với hàng hóa UPS Worldwide Express Plus®, UPS Worldwide Express®, và UPS Worldwide Saver® với điểm đi là Mỹ tới 62 quốc gia điểm đến.

API Vận chuyển

Các cập nhật của API Vận chuyển bao gồm đổi tên Phụ phí Hàng Lớn thành Phụ phí Hàng Không thường xuyên để phù hợp với Hướng dẫn và Dịch vụ.

Hỗ trợ thêm cho Nhận hàng vào Thứ Bẩy đối với hàng hóa UPS Worldwide Express Plus®, UPS Worldwide Express®, và UPS Worldwide Saver® với điểm đi là Mỹ tới 62 quốc gia điểm đến.

API Thời gian Vận chuyển

Các cập nhật của API Thời gian Vận chuyển gồm hỗ trợ cho Hàng hóa Nặng khi điểm đi và điểm đến được cung cấp.

Tháng 7 2018

API Xác thực Địa chỉ Cấp Phố

Việc nâng cấp này mở rộng phân loại địa chỉ cho các quốc gia sau đây: Belarus (BY), Jersey (JE), Rumani (RO), Nga (RU), Slovenia (SI), Thổ Nhĩ Kỳ (TR), và Ukraina (UA).

API Hàng hóa Nguy hiểm

Các bổ sung cho API Hàng hóa Nguy hiểm bao gồm cho phép hàng hóa có sử dụng vật liệu nguy hiểm sau đây (HazMat) trong mạng đường bộ nội địa Canada và mạng đường bộ xuyên biên giới của Mỹ.

Thứ hai là, tài khoản của người gửi nay có thể được xác thực để vận chuyển các Sinh chất Nhóm B theo ISC và đá khô.

API Bộ định vị

Các yếu tố yêu cầu mới cho chức năng điểm UPS Access đã được mở rộng tới Cộng hòa Séc, Hungary và Bồ Đào Nha.

API Quantum View

Hiện nay, yếu tố trả lời mới đã được cung cấp trở lại cho Bảng kê hàng hóa (xem Xpath để biết chi tiết)

Hàng hóa Nặng là dịch vụ theo hợp đồng cho vận chuyển tới 50 bang tại Mỹ đối với phần lớn đồ gia dụng, được định nghĩa là nội thất và đồ dùng tại nhà.

API Đánh giá

Cập nhật API Đánh giá gồm cho phép các hàng hóa có sử dụng vật liệu nguy hiểm sau đây (HazMat) trong mạng đường bộ nội địa Canada và mạng đường bộ xuyên biên giới của Mỹ. Có một số mã lỗi mới.

API Đánh giá sẽ hỗ trợ xác thực Đá khô và Sinh chất với các yếu tố mới.

Các loại chi phí mới đối với Hàng không thường xuyên hiện được hỗ trợ.

Với sự mở rộng UPS Access Point, API này hiện sẽ hỗ trợ địa điểm Access Point tại Cộng hòa Séc, Hungary, và Bồ Đào Nha.

API Vận chuyển

Cập nhật cho API Vận chuyển gồm cho phép các hàng hóa có sử dụng vật liệu nguy hiểm sau đây (HazMat) trong mạng đường bộ nội địa Canada và mạng đường bộ xuyên biên giới của Mỹ.

Các loại phí mới cho Hàng Không thường xuyên hiện được hỗ trợ.

Các nâng cấp bổ sung bao gồm mã báo lỗi mới, tăng cường thay đổi Hàng Không thường xuyên, tăng cường Lựa chọn Môi giới, và tăng cường dịch vụ Trả lời Chủ động UPS.

Các API Theo dõi và Theo dõi Chữ ký

Bộ phát triển Theo dõi Chữ ký và bộ phát triển Theo dõi đã được kết hợp để dễ sử dụng và hiệu quả.

Dữ liệu theo dõi cho mọi kiểu quét ảnh, bao gồm Bằng chứng Theo dõi Giao hàng có Chữ ký với Vận đơn hiện sẽ được lưu trữ tối đa 120 ngày.

Giá trị SubVersion “1801” đã được thêm vào để tạo điều kiện cho hai bao bì mới.

Hai yếu tố XPath mới đã được thêm vào khi SubVersion 1801 được dùng.