của
 • UPS is open for business: Service impacts related to Coronavirus…Thêm
 • Temporary Service Suspension due to Flooding in Kumamoto, Japan…Thêm
 • Customs regulations and requirements for import or export of medical supplies and equipment…Thêm
 • Tạm dừng Đảm bảo Dịch vụ UPS…Thêm
Bỏ Qua và Chuyển Tới Nội Dung Chính

Yêu cầu tối thiểu về hệ thống để Tạo một Lô hàng

Để tạo một lô hàng bằng cách sử dụng UPS Internet Shipping hoặc UPS CampusShip™, hãy xác minh rằng máy tính của bạn đáp ứng các yêu cầu sau về hệ thống và trình duyệt:

Hệ Điều hành

 • Một máy tính có kết nối internet tích hợp Microsoft Windows Vista® (32 hoặc 64 bit), Windows 7 (32 hoặc 64 bit), hoặc Windows 8 (32 hoặc 64 bit)
 • Một máy Apple® Macintosh có kết nối internet với  Mac® OS X 10.11 hoặc cao hơn


Trình duyệt

 • Microsoft Internet Explorer 9 hoặc phiên bản mới hơn
 • Microsoft Edge 12.x hoặc phiên bản mới hơn
 • Firefox 45.x hoặc phiên bản mới hơn
 • Safari 9.0.x hoặc phiên bản mới hơn
 • Google Chrome 49.x hoặc phiên bản mới hơn


Để có kết quả tốt nhất, hãy định cấu hình trình duyệt của bạn sao cho trình duyệt đó:

 • Chấp nhận đồ họa
 • Chấp nhận cookies
 • Cho phép JavaScript
 • Kích hoạt công nghệ mã hóa dữ liệu Lớp Socket Bảo mật (SSL)
 • Lưu trang đã được mã hóa vào đĩa
 • Tắt phần mềm diệt cửa sổ bật lên. Dịch vụ Gửi hàng qua Internet của UPS và UPS CampusShip sử dụng cửa sổ bật lên để hiển thị/in nhãn/giấy biên nhận và nhập địa chỉ mới.
 • Loại bỏ ups.com khỏi cài đặt Chế Độ Xem Tương Thích nếu sử dụng Microsoft Internet Explorer


Ngoài ra, hãy làm theo các bước sau để điều chỉnh trang lưu trữ của bạn trong Microsoft Internet Explorer:

 1. Trong thanh công cụ, chọn Tools.
 2. Chọn Internet Options.
 3. Dưới Lịch sử trình duyệt (Browsing History), chọn Settings
 4. Chọn Every visit to the page.
 5. Chọn OK sau đó chọn OK lần nữa.