/
  • Trì hoãn dịch vụ tại Hàn Quốc do công đoàn đình công…Thêm
Bỏ Qua và Chuyển Tới Nội Dung Chính

Tôi có thể dùng máy in bằng giấy cảm nhiệt nào với Gửi hàng bằng Internet của UPS?

Gửi hàng bằng Internet của UPS sẽ làm việc với các kiểu Máy in bằng Giấy cảm nhiệt của UPS sau:

  • Bixolon SRP 770III
  • Eltron 2442
  • Eltron 2543
  • Eltron 2844
  • OKI Data LD620
  • Zebra S4M
  • Zebra ZP450
  • Zebra ZT230
  • Zebra ZT410

Bạn cũng có thể in nhãn bằng máy in laze và máy in inkjet.

Chọn đường dẫn bên dưới để tìm hiểu thêm về việc cài đặt máy in nhiệt UPS.

Lưu ý: Chỉ máy in Zebra ZP450 mới tương thích với Mac OS.