của
  • Service Adjustments related to Coronavirus…Thêm
  • Service disruptions due to the conflict in Ukraine…Thêm
  • Customs regulations and requirements for import or export of medical supplies and equipment…Thêm
Bỏ Qua và Chuyển Tới Nội Dung Chính

Chỉ dẫn cho Nhà phát triển

Bạn có thực hiện tích hợp tùy chỉnh cho các API của UPS dựa trên các hệ thống, nền tảng và phần mềm cụ thể của bạn. Tùy chỉnh yêu cầu chuyên môn và tài nguyên. Chỉ các lập trình viên hiểu biết về việc mã hóa Dịch vụ Web/XML mới đủ trình độ tích hợp các API của UPS. Để đảm bảo trang web hoặc hệ thống kinh doanh của bạn được lập trình và tích hợp đúng cách, chúng tôi khuyên là một thành viên trong phòng Công nghệ Thông tin (CNTT) của bạn hoặc một nhà Tích hợp bên thứ ba có trình độ nên thực hiện, lập trình, kiểm nghiệm và chứng nhận bất kỳ chức năng UPS nào.

Quy trình tích hợp API là giống nhau đối với tất cả các nhà phát triển. In các chỉ dẫn sau để phân phát cho  nhà phát triển của bạn.

  1. Thực hiện: Xem xét cẩn thận các yêu cầu cho từng API tại trang Bộ công cụ Phát triển UPS ở ups.com (xem liên kết dưới đây). Tải xuống Bộ công cụ Phát triển (SDK) và xem xét cẩn thận toàn bộ Hướng dẫn Phát triển cho API mà bạn sẽ tích hợp.  Bộ công cụ Phát triển còn bao gồm mã mẫu và WSDL. Khi bạn đã xem xét xong bộ công cụ, bạn nên yêu cầu truy cập vào môi trường thử nghiệm UPS. Hầu hết API đều cung cấp truy cập ngay lập tức tới cả môi trường thử nghiệm và môi trường sản xuất. Tuy nhiên, các API sau lại yêu cầu một đề nghị thứ hai để kích hoạt truy cập sản xuất: Xác thực Địa chỉ Cấp Phố, Bộ định vị, Nhận hàng, Định giá (chỉ dành cho Vận chuyển LTL), và Vận chuyển.
  2. Thử nghiệm: UPS cung cấp một môi trường thử nghiệm có thể truy cập được với Mã Truy cập dành cho tất cả API. Điều này cho phép bạn mô phỏng yêu cầu trực tiếp và nhắn tin trả lời để đảm bảo bạn đã định dạng đúng cách các yêu cầu Dịch vụ Web hay XML của mình. 
  3. Chuyển sang Sản xuất: Sau khi các hồ sơ được nộp và phê duyệt bởi nhóm chứng nhận UPS, truy cập sản xuất sẽ được cấp.  Địa chỉ e-mail để nộp hồ sơ có trong Hướng dẫn Phát triển mới nhất.
  4. Nhận Hỗ trợ Kỹ thuật: Bạn có thể nhận e-mail hỗ trợ tại ups.com bất kỳ lúc nào.  Gửi kèm tập tin cùng yêu cầu hỗ trợ qua e-mail của bạn bao gồm cả tin nhắn và lỗi yêu cầu/trả lời XML. Hỗ trợ Kỹ thuật cấp độ đầu tiên sẽ trả lời vào ngày tiếp theo (ngoại trừ các ngày nghỉ của   Hoa Kỳ).  Nếu bản ghi vấn đề của bạn leo thang tới Hỗ trợ Kỹ thuật cấp độ 3, bạn sẽ nhận được thư trả lời muộn nhất vào  ngày làm việc tiếp theo (không tính các ngày nghỉ của Hoa Kỳ). Về phần các câu hỏi chung, bạn có thể tải xuống tài liệu Kiến thức Cơ sở bằng cách chọn liên kết dưới đây. Nguồn này có chứa các câu trả lời cho hàng trăm câu hỏi về API. Cuối cùng, nếu vấn đề của bạn rất cấp bách và bạn cần hỗ trợ khẩn cấp, bạn có thể gọi tới bộ phận Hỗ trợ Kỹ thuật ở Hoa Kỳ theo số 800-247-9035.

Đi tới Bộ công cụ Phát triển UPS để Tải xuống SDK

Vào Trung tâm Tài nguyên Nhà Phát triển UPS

Đi tới trang Giao diện Lập trình Ứng dụng Hợp nhất Bộ Công cụ Triển khai các Dịch Vụ UPS

Dịch vụ Vận chuyển hàng lẻ bằng xe tải của UPS Freight ("LTL") được cung cấp bởi TFI International Inc. và các bộ phận hoặc chi nhánh (bao gồm nhưng không giới hạn TForce Freight), không liên kết với United Parcel Service, Inc. hoặc bất kỳ chi nhánh, công ty con hoặc các đơn vị có liên quan nào (“UPS”). UPS không chịu trách nhiệm liên quan đến các dịch vụ vận chuyển LTL nào của UPS Frieght hoặc bất kỳ dịch vụ nào khác do TFI International Inc. hoặc các chi nhánh, bộ phận, công ty con hoặc các đơn vị có liên quan của TFI International Inc. đề xuất hoặc cung cấp.