của
  • Điều chỉnh Dịch vụ do virus Corona…Thêm
  • Các yêu cầu và quy định hải quan về nhập khẩu, xuất khẩu vật tư, thiết bị y tế…Thêm
  • Cảnh báo Dịch vụ do Tình hình ở Ukraine…Thêm
Bỏ Qua và Chuyển Tới Nội Dung Chính

Đảm bảo Dịch vụ UPS

Tác động của vi-rút corona đối với bảo hành dịch vụ của chúng tôi

UPS tiếp tục hoạt động. Đại dịch vi-rút corona mới đã gây ra diễn biến phức tạp chưa từng có, khiến chúng tôi phải liên tục đánh giá lại các hoạt động của mình. Ưu tiên cao nhất của chúng tôi là đảm bảo sức khỏe và sự an toàn cho nhân viên, khách hàng và nhà cung cấp.

Tạm dừng bảo hành dịch vụ

Có hiệu lực từ Ngày 5 tháng 4 năm 2021, Đảm bảo Dịch vụ UPS đã được khôi phục cho các dịch vụ UPS Worldwide Express quốc tế từ Châu Á Thái Bình Dương bao gồm UPS Worldwide Express Plus®, UPS Worldwide Express®, UPS Worldwide Express Saver®, UPS Worldwide Express Freight® Midday và UPS Worldwide Express Freight®.

TừNgày 10 tháng 5 năm 2021, Dịch vụ Đảm bảo Dịch vụ UPS sẽ được hồi phục cho dịch vụ UPS Express Saver tại Australia, Đặc khu Hành chính Hồng Kông, Malaysia và Singapore. Việc tạm dừng Bảo đảm Dịch vụ UPS, được thông báo vào Ngày 26 tháng 3 năm 2020, vẫn giữ nguyên đối với các dịch vụ UPS Worldwide Expedited trong khu vực Châu Á.

Đảm bảo Dịch vụ UPS cho dịch vụ UPSExpress Saver nội địa tại Australia chỉ áp dụng cho khu vực đô thị tại Sydney, Melborune, Brisbane and Perth.

Trước khi giao hàng, vui lòng kiểm tra xem địa điểm người nhận của bạn có hoạt động không, vì giờ mở cửa kinh doanh có thể đã thay đổi do các quy định của địa phương. Nếu địa điểm bị đóng, chúng tôi có thể phải trả lại gói hàng cho người gửi. Vui lòng tiếp tục truy cập trang web này để biết thông tin cập nhật nhất về tác động của vi-rút corona đối với các dịch vụ của UPS.

Để thuận tiện cho bạn, nếu được, các Địa điểm truy cập UPS đều có thể giúp bạn tiếp cận các lô hàng giao quan trọng của bạn. Ngoài ra, nếu được, bạn có thể đăng ký UPS My Choice miễn phí cho phép bạn cung cấp các hướng dẫn giao hàng cụ thể hơn như địa điểm giao hàng hoặc chuyển hướng giao hàng đến một địa điểm khác và đồng thời cung cấp cho bạn khả năng nhận thông báo phát hàng.

Đảm bảo dịch vụ có thể thay đổi. Để biết thêm chi tiết, hãy xem mục Bảng giá/Điều khoản và Điều kiện của UPS.