của
  • Điều chỉnh Dịch vụ do virus Corona…Thêm
  • Tạm dừng dịch vụ do mưa lớn ở một số Khu vực tại Nhật Bản…Thêm
  • Các yêu cầu và quy định hải quan về nhập khẩu, xuất khẩu vật tư, thiết bị y tế…Thêm
Bỏ Qua và Chuyển Tới Nội Dung Chính

Đảm bảo dịch vụ của UPS

Tác động của vi-rút corona đối với bảo hành dịch vụ của chúng tôi

UPS tiếp tục hoạt động. Đại dịch vi-rút corona mới đã gây ra diễn biến phức tạp chưa từng có, khiến chúng tôi phải liên tục đánh giá lại các hoạt động của mình. Ưu tiên cao nhất của chúng tôi là đảm bảo sức khỏe và sự an toàn cho nhân viên, khách hàng và nhà cung cấp.

Tạm dừng bảo hành dịch vụ

Có hiệu lực từ Ngày 26 tháng 3 năm 2020 và cho đến khi có thông báo mới, chúng tôi đã tạm dừng Đảm bảo dịch vụ của UPS (hay còn gọi là Bảo đảm trả lại tiền của UPS) cho tất cả các lô hàng từ bất kỳ xuất xứ nào đến bất kỳ điểm đến nào. Do ảnh hưởng của vi-rút Corona đến cơ sở hạ tầng, chúng tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm hướng dẫn từ các cơ quan chính quyền địa phương và quốc gia để đảm bảo rằng chúng tôi hoàn toàn tuân thủ các quy định của họ. Chúng tôi cam kết tiếp tục hoạt động trên toàn cầu trừ khi bị giới hạn bởi các hạn chế của chính phủ.

Trước khi giao hàng, vui lòng kiểm tra xem địa điểm người nhận của bạn có hoạt động không, vì giờ mở cửa kinh doanh có thể đã thay đổi do các quy định của địa phương. Nếu địa điểm bị đóng, chúng tôi có thể phải trả lại gói hàng cho người gửi. Vui lòng tiếp tục truy cập trang web này để biết thông tin cập nhật nhất về tác động của vi-rút corona đối với các dịch vụ của UPS.

Để thuận tiện cho bạn, nếu được, các Địa điểm truy cập UPS đều có thể giúp bạn tiếp cận các lô hàng giao quan trọng của bạn. Ngoài ra, nếu được, bạn có thể đăng ký UPS My Choice miễn phí cho phép bạn cung cấp các hướng dẫn giao hàng cụ thể hơn như địa điểm giao hàng hoặc chuyển hướng giao hàng đến một địa điểm khác và đồng thời cung cấp cho bạn khả năng nhận thông báo phát hàng.

 

Đảm bảo dịch vụ có thể thay đổi. Để biết thêm chi tiết, hãy xem mục Bảng giá/Điều khoản và Điều kiện của UPS.

Powered By OneLink