/
  • Update: Resumption of Services in China Mainland…Thêm
Bỏ Qua và Chuyển Tới Nội Dung Chính

Ngày làm việc

Các ngày nghỉ lễ của UPS Vietnam 2020

Tại Việt Nam, UPS sẽ không làm việc vào những ngày lễ sau:

Tết Dương lịch - Ngày 1 tháng 1 năm 2020
Tết Âm lịch - Từ 23 tháng 1 đến 28 tháng 1 năm 2020
Giỗ tổ Hùng Vương - Ngày 2 tháng 4 năm 2020
Ngày Giải Phóng Miền Nam - 30 tháng 4 năm 2020
Ngày Quốc Tế Lao Động - 1 tháng 5 năm 2020
Ngày Quốc Khánh - 2 tháng 9 năm 2020