của
  • Service Adjustments related to Coronavirus…Thêm
  • Customs regulations and requirements for import or export of medical supplies and equipment…Thêm
  • Service disruptions due to the conflict in Ukraine…Thêm
Bỏ Qua và Chuyển Tới Nội Dung Chính

Đặt Mua Vật Tư và Mẫu Đơn

Chúng tôi cung cấp vật tư UPS miễn phí chẳng hạn như bao bì, túi, và nhãn cho khách hàng nào đăng nhập vào ups.com®. Bạn cũng có thể mua vật liệu đóng gói và vật tư bổ sung tại các Hộp Thư, v.v. và các trung tâm khách hàng của chúng tôi.

Đặt Hàng Vật Tư

Theo Dõi Đơn Hàng và Đặt Mua Lại Vật Tư

Thông thường, vật tư của bạn sẽ đến nơi trong vòng vài ngày làm việc. Theo dõi lô hàng của bạn trên ups.com và theo dõi lịch sử đặt hàng của bạn để có thể nắm được mức sử dụng.

Để tiết kiệm thời gian đối với các đơn hàng trong tương lai, hãy thêm các mặt hàng vào Danh Sách Nhanh một khi bạn đã gửi đơn hàng của mình. Bạn có thể lưu đến 10 mặt hàng thường được sử dụng để đặt hàng lại nhanh chóng.

Vật Tư Khả Dụng trên ups.com

  • Phong bì

    Đối với thư từ và tài liệu

  • Bao bì

    Bao bì, thùng, và ống