của
 • Service Adjustments related to Coronavirus…Thêm
 • Temporary Service Adjustments to the U.S. during the Holiday Season…Thêm
 • Customs regulations and requirements for import or export of medical supplies and equipment…Thêm
Bỏ Qua và Chuyển Tới Nội Dung Chính

Phong bì

UPS Express Envelope (Phong bi Dich vu Phat chuyen UPS)

 • Express Envelope

  Sử dụng

  Chỉ sử dụng cho các thư từ hoặc tài liệu khẩn. Tài liệu được xem là một văn bản dưới dạng viết, đánh máy hoặc in ấn nhưng không có giá trị thương mại. Không đòi hỏi chứng từ xuất khẩu khi xuất sang các nước khác. Lưu ý: Sẽ có một khoản phí bổ sung nếu vượt quá giới hạn trọng lượng 0,5 kg.

  Số hiệu gói hàng
  N/A

  Kích cỡ gói hàng
  34cm x 25cm

  Giới hạn trọng lượng
  0.5 kg

  Thông tin đơn đặt hàng
  Số lượng tối thiểu: N/A
  Hàm lượng gia tăng: N/A

  Chi phí
  Miễn phí

Thông tin Liên quan