của
  • Service Adjustments related to Coronavirus…Thêm
  • Service disruptions due to the conflict in Ukraine…Thêm
  • Customs regulations and requirements for import or export of medical supplies and equipment…Thêm
Bỏ Qua và Chuyển Tới Nội Dung Chính

Bao bì

UPS Express Box

UPS Express Box

Cách dùng
UPS Express Box phù hợp với nhiều loại mặt hàng, bao gồm dữ liệu in ra từ máy tính và linh kiện điện tử. Phí được dựa trên trọng lượng và khu vực. Giấy tờ hàng xuất là bắt buộc.

Số hàng
Không có

Kích cỡ hàng
Nhỏ: 27.6cm x 5.1cm x 31.8cm

Lớn: 31.8cm x 7.6cm x 44.5cm

Giới hạn trọng lượng
15 kg

Thông tin đặt hàng
Số lượng tối thiểu: Không có
Tiền lãi: Không có

Chi phí
Miễn phí

Trở lại Đầu trang

UPS Express Tube

UPS Tube

Cách dùng

Ống vận chuyển hình tam giác chứa và bảo vệ tài liệu lớn hơn có thể cuộn chứ không được gấp. Sử dụng ống cho áp phích, bản vẽ, bản đồ, biểu đồ, và bản thiết kế. Phí được dựa trên trọng lượng phải thanh toán và khu vực. Giấy tờ hàng xuất là bắt buộc trừ khi vận chuyển trong nước hoặc khi vận chuyển hàng hóa lưu hành tự do trong khu vực châu Âu.

Số hàng
Không có

Kích cỡ hàng
15.2cm x 15.2cm x 15.2cm x 96.5cm

Giới hạn trọng lượng
Không có

Thông tin đặt hàng
Số lượng tối thiểu: Không có
Tiền lãi: Không có

Chi phí
Miễn phí

Trở lại Đầu trang

Dịch Vụ 10 Kg Box Của UPS

UPS 10 kg (22 lbs) Box

Cách dùng
Sử dụng thùng này cho các lô hàng Worldwide Express. Chứa lên tới 10 kg (22 lb). Bao gồm cả giấy tờ hàng xuất. Phí được dựa trên giá cố định và khu vực.

Số hàng
01019520610

Kích cỡ hàng
42cm x 34cm x 27cm

Giới hạn trọng lượng
10 kg

Thông tin đặt hàng
Số lượng tối thiểu: Một kiện gồm hai thùng
Trị số tăng: Một kiện gồm hai thùng. Đơn đặt hàng trên năm nhận được trị số tăng khác nhau. Đơn đặt hàng có thể được điều chỉnh theo đó.

Chi phí
Miễn phí

Thêm thông tin

Hộp 10 KG và 25 KG của UPS

Trở lại Đầu trang

Dịch Vụ 25 Kg Box Của UPS

UPS 25 kg (55 lbs) Box

Cách dùng
Sử dụng thùng này cho các lô hàng UPS Worldwide ExpressSM. Chứa lên tới 25 kg (55 lb). Bao gồm cả giấy tờ hàng xuất. Phí được dựa trên giá cố định và khu vực.

Số hàng
01019510625

Kích cỡ hàng
50cm x 45cm x 34cm

Giới hạn trọng lượng
25 kg

Thông tin đặt hàng
Số lượng tối thiểu: Một kiện của hai thùng
Trị số tăng: Một kiện gồm hai thùng. Đơn đặt hàng trên năm nhận được trị số tăng khác nhau. Đơn đặt hàng có thể được điều chỉnh theo đó.

Chi phí
Miễn phí


Thêm thông tin

Hộp 10 KG và 25 KG của UPS

Trở lại Đầu trang

Cách dùng

UPS Express Pak

Cách dùng
Đối với loại hàng bằng phẳng, không thể chia nhỏ bao gồm cả những lô hàng chứng từ nặng hơn. Cước phí được tính dựa trên trọng lượng và khu vực. Và khách hàng cần phải có các chứng từ hàng xuất kèm theo.

Số hàng
N/A

Kích cỡ hàng
40.5cm x 32.5cm

Giới hạn trọng lượng
N/A

Thông tin đặt hàng
Số lượng thấp nhất: N/A
Lượng tăng thêm: N/A

Chi phí
Miễn phí

Trở lại Đầu trang

Thùng Tài Liệu World Ease

World Ease Document Box

Sử dụng
Sử dụng thùng này làm bao bì chính cho lô hàng World Ease của bạn. Nếu cần, sử dụng mặt trong của thùng để đóng gói phiếu hoặc giấy tờ nội bộ khác.

Chi Tiết Vận Chuyển:
Mặt hàng này được chấp nhận tại tất cả các địa điểm UPS Drop Box.

Lưu ý: Không còn yêu cầu sử dụng thùng tài liệu này đối với khách hàng World Ease chọn hoá đơn điện tử

Số Hàng
010196002

Kích Thước Hàng
17,5in. x 12,5in. x 3in.

Giới Hạn Trọng Lượng
Không Áp Dụng

Thông Tin Đặt Hàng
Tối thiểu Số lượng: Một thùng hai mươi ống
Mức tăng: Hai mươi hộp mỗi thùng Đơn hàng tăng 1 thùng.

Chi phí
Miễn phí

Thông Tin Bổ Sung

World Ease

Trở lại Đầu trang

Thông tin Liên quan

Bắt Đầu

Chuẩn bị vận chuyển với vật tư miễn phí của chúng tôi.

Đặt Mua Vật Tư Của Tôi