của
  • Service Adjustments related to Coronavirus…Thêm
  • Customs regulations and requirements for import or export of medical supplies and equipment…Thêm
  • Service disruptions due to the conflict in Ukraine…Thêm
Bỏ Qua và Chuyển Tới Nội Dung Chính

Pin vận chuyển hoặc các thiết bị sử dụng pin

Tìm Hiểu Cách Đóng Gói và Vận Chuyển Pin An Toàn

Chúng tôi tập hợp hướng dẫn minh họa này để giúp bạn đóng gói và vận chuyển nhiều loại pin an toàn. Trong một số trường hợp, chẳng hạn như pin alkaline hoặc pin axit chì không tràn, trách nhiệm của bạn có thể được giới hạn trong các bước đơn giản như: lựa chọn bao bì bên ngoài chắc chắn; cẩn thận bảo vệ các cực pin để ngăn chặn tia lửa hoặc hiện tượng đoản mạch; và cẩn thận chuẩn bị các thành phần bao bì bên trong để giữ các dụng cụ hoặc vật kim loại khác tránh xa pin.

Tìm Hiểu Cách Đóng Gói và Vận Chuyển Pin An Toàn

Trở lại Đầu trang