của
 • Service Adjustments related to Coronavirus…Thêm
 • Service disruptions due to the conflict in Ukraine…Thêm
 • Customs regulations and requirements for import or export of medical supplies and equipment…Thêm
Bỏ Qua và Chuyển Tới Nội Dung Chính

Vật liệu gói hàng

Chọn từ các liên kết sau để tìm hiểu thêm về các loại nguyên liệu gói hàng bạn có thể sử dụng khi chuẩn bị gói hàng cho lô hàng.

 • Nilon Xốp (Bubble)

  Nilon xốp bubble làm bằng bóng khí giữa hai tấm nilon khi chúng được gắn vào nhau. Tìm hiểu cách sử dụng vật liệu này để đóng gói.

 • Ép Lỏng

  Vật liệu ép lỏng được dùng để lấp chỗ trống trong các gói hàng có các mặt hàng nhẹ, không dễ vỡ.

 • Gói hàng của Nhà sản xuất

  Tìm hiểu cách sử dụng gói hàng của nhà sản xuất khi chuẩn bị gói hàng của bạn.

 • Phương pháp Đóng hộp Kép (Nhiều hộp)

  Đọc về cách sử dụng phương pháp đóng hộp kép để đóng gói lô hàng của bạn.

 • Gói hàng Bên trong

  Tìm hiểu hướng dẫn đóng gói hàng bên trong khi chuẩn bị lô hàng của bạn.

 • Chất làm mát và Chất làm lạnh

  Tìm hiểu hướng dẫn đóng gói lô hàng có chứa chất làm mát hoặc chất làm lạnh.

 • Thùng Chuyển phát

  Tìm hiểu cách sử dụng thùng chuyển phát để vận chuyển lô hàng của bạn.