của
  • Service Adjustments related to Coronavirus…Thêm
  • Customs regulations and requirements for import or export of medical supplies and equipment…Thêm
Bỏ Qua và Chuyển Tới Nội Dung Chính

Hướng dẫn Gói hàng

Sau đây là các hướng dẫn gói hàng chung sẽ giúp bạn chuẩn bị gói hàng để vận chuyển. Chọn một liên kết dưới đây để tìm hiểu thêm.

Hướng dẫn về Đóng gói Hàng hóa

Bạn có thể giúp đảm bảo rằng gói hàng của bạn đến an toàn và đúng hạn bằng những hướng dẫn và quy trình đóng gói hàng hoá do nghiên cứu của UPS phát triển.

  • Dùng một thùng cứng có nắp nguyên vẹn
  • Loại bỏ tất cả các nhãn, các dấu hiệu vật liệu nguy hiểm, và các dấu lô hàng khác không còn được áp dụng khỏi hộp
  • Bọc riêng tất cả các mặt hàng
  • Sử dụng vật liệu lót phù hợp
  • Sử dụng băng dính tốt khi vận chuyển
  • Không sử dụng vỏ bọc bằng sợi hoặc giấy
  • Sử dụng nhãn địa chỉ đơn có thông tin nhận và trả hàng rõ ràng
  • Để một nhãn địa chỉ sao vào bên trong gói hàng
Trở lại Đầu trang

Cách xác định trọng lượng và kích thước

UPS thiết lập giới hạn về trọng lượng và kích cỡ cụ thể cho gói hàng quý vị gửi bằng tất cả các dịch vụ của UPS. Để biết thêm thông tin về các giới hạn cụ thể đối với trọng lượng và kích thước, hãy chọn đường dẫn dưới đây.

Các giới hạn về Trọng lượng và Kích thước

Trở lại Đầu trang