/
  • Customs regulations and requirements for import or export of medical supplies and equipment…Thêm
  • UPS is open for business: Service impacts related to Coronavirus…Thêm
  • Tạm dừng Đảm bảo Dịch vụ UPS…Thêm
Bỏ Qua và Chuyển Tới Nội Dung Chính

Xuất tài liệu

Xuất tài liệu

UPS sử dụng giấy tờ hàng xuất và nhập khẩu để khai báo lô hàng của bạn với cơ quan uỷ quyền làm hải quan tại quốc gia xuất khẩu và quốc gia nhập khẩu. Bạn có thể sử dụng thông tin tại đây để giúp bạn trong quá trình xử lý tài liệu.

Lưu ý: Đối với các lô hàng giữa quốc gia thành viên của Liên minh Châu Âu, không cần giấy tờ hàng xuất để thông quan khi hàng vận chuyển được lưu thông tự do. Đối với hàng hoá không lưu thông tự do, bạn cần hoàn thiện và làm hoá đơn thương mại.

Đối với Lô hàng là tài liệu

Tài liệu thương được định nghĩa là loại văn bản viết, đánh máy hoặc in không có giá trị thương mại.

Khi bạn vận chuyển tài liệu quốc tế bằng UPS Express Envelope, hoặc bằng hình thức đóng gói khác, bạn chỉ cần hoàn thành nhãn vận chuyển UPS. Nh́n chung, không cần hoá đơn.

Hãy coi mỗi phong b́ hoặc gói hàng là một lô hàng.

Đối với Lô hàng phi tài liệu

Khi các lô hàng quốc tế bao gồm các mặt hàng không phải là tài liệu, thường cần một bản gốc và hai bản sao của hóa đơn thương mại, cùng với tài liệu vận chuyển UPS.

Khi quý vị đang gửi nhiều gói hàng tới cùng một người nhận, chỉ gói hàng đầu(1) cần tài liệu vận chuyển(2) và ba bản sao hóa đơn thương mại(3). Mỗi gói hàng bổ sung phải có nhãn địa chỉ và Nhãn Truy tìm Dịch vụ Toàn cầu UPS.

Đối với UPS Worldwide Express FreightSM, thông thường phải có một bản chính và hai bản sao của hóa đơn khách hàng cùng với tài liệu vận chuyển UPS. Đối với nhiều pallet cho cùng một người nhận, chỉ cần duy nhất pallet trên cùng(1) là phải có tài liệu vận chuyển(2) và ba bản sao hóa đơn thương mại(3). Mỗi pallet bổ sung phải có nhãn địa chỉ và Nhãn Truy tìm Dịch vụ Toàn cầu UPS.

Để được giúp đỡ về chuyên môn, hãy Liên lạc với UPS

Tài liệu bổ sung

Các tài liệu khác có thể cần thiết dựa trên bản chất và giá trị của lô hàng và dựa theo các quy định riêng của nước đến. Ví dụ, giấy chứng nhận xuất xứ là bắt buộc để thông quan ở một số quốc gia.

Liên kết có liên quan

Liên kết có liên quan

Thông báo trước về thực phẩm xuất khẩu và vận chuyển đến Mỹ.

Quy định mới của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) Hoa Kỳ yêu cầu thêm thông tin đối với thực phẩm nhập để thông qua Cục Hải Quan và Bảo Vệ Biên giới và cục FDA Hoa Kỳ.

Mẫu Thông báo Trước hoàn chỉnh