của
  • Service Adjustments related to Coronavirus…Thêm
  • Temporary Service Adjustments to the U.S. during the Holiday Season…Thêm
  • Customs regulations and requirements for import or export of medical supplies and equipment…Thêm
Bỏ Qua và Chuyển Tới Nội Dung Chính

Trọng lượng khối

Nếu gói hàng của bạn có tỷ lệ kích thước đối với trọng lượng lớn, bạn có thể cần xem xét  trọng lượng khối của gói hàng khi tính toán giá vận chuyển của bạn.

Tìm hiểu về Trọng lượng khối

Việc xác định trọng lượng sử dụng trong tính toán chi phí đòi hỏi bạn quyết định xem cần áp dụng quy định nào. Trọng lượng khối phản ánh tỷ trọng gói hàng, đây là khoảng không gian mà gói hàng chiếm hữu so với trọng lượng thực của nó. Trọng lượng khối có thể áp dụng cho tất cả các dịch vụ nội địa và quốc tế của UPS. Trọng lượng phải trả phí là trọng lượng được dùng để tính chi phí. Đối với các dịch vụ nội địa và quốc tế, trọng lượng phải trả phí sẽ là trọng lượng lớn hơn trong số hai trọng lượng sau: trọng lượng khối hay trọng lượng thực. Việc tính toán trọng lượng khối có thể thay đổi mà không có thông báo.

Các gói hàng vượt quá giới hạn trọng lượng và kích thước thì sẽ không được chấp nhận để vận chuyển. Nếu bị phát hiện trong hệ thống UPS, các gói hàng này sẽ phải chịu phí Vượt quá Giới hạn Tối đa.

Trở lại Đầu trang

Cách Đo Kích thước Khối Gói hàng của Bạn

Tính kích thước khối của gói hàng của bạn bằng cm bằng cách nhân chiều cao với chiều dài với chiều rộng. Làm tròn từng số đo đến tổng cm gần nhất. Tổng kết quả là kích thước khối gói hàng của bạn.

Measuring Cubic Size
Trở lại Đầu trang

Cách Tính Trọng Lượng Khối

Bạn có thể tính trọng lượng khối làm trọng lượng phải trả phí khi trọng lượng khối gói hàng của bạn vượt quá trọng lượng thực của nó.

  • Xác định Trọng lượng Thực: Dùng cân để xác định trọng lượng của gói hàng. Làm tròn bất kỳ phân số nào thành nửa kilogam tiếp theo.
  • Xác định Trọng lượng Khối: Chia kích thước khối của gói hàng của bạn bằng cm cho 5.000. Làm tròn bất kỳ phân số nào thành nửa kilogam tiếp theo.
  • Xác định Trọng lượng Ghi hoá đơn: So sánh trọng lượng thực của gói hàng với trọng lượng khối của nó. Trọng lượng lớn hơn trong hai gói hàng là trọng lượng ghi hoá đơn và phải được dùng để tính chi phí .

Đối với các lô hàng gồm nhiều gói hàng, tính tổng trọng lượng phải trả phí của tất cả các gói hàng trong lô hàng đó.

Trở lại Đầu trang

Các điều kiện về Gói hàng lớn

Gói hàng UPS của bạn được coi là một Gói hàng Lớn khi tổng chiều dài cộng với chu vi [(2 x chiều rộng) + (2 x chiều cao)] vượt quá 300cm, nhưng không vượt quá kích thước tối đa của UPS là 400cm.

Trở lại Đầu trang

Phụ phí Gói hàng Lớn

Sẽ áp dụng Phụ phí Gói hàng Lớn cho mõi gói hàng UPS khi gói hàng đó có tổng chiều dài cộng với chu vi [(2 x chiều rộng) + (2 x chiều cao)] vượt quá 300 cm, nhưng không vượt quá kích thước tối đa của UPS là 400 cm.

Các Gói hàng Lớn phải chịu phí cho trọng lượng tối thiểu tính tiền là 40kg cộng với Phụ phí Gói hàng Lớn.

Phụ phí xử lý hàng đặc biệt sẽ không bị tính khi đã áp dụng Phụ phí xử lý Kiện hàng Lớn.

Trở lại Đầu trang