của
 • Service Adjustments related to Coronavirus…Thêm
 • Service disruptions due to the conflict in Ukraine…Thêm
 • Customs regulations and requirements for import or export of medical supplies and equipment…Thêm
Bỏ Qua và Chuyển Tới Nội Dung Chính

Hỗ Trợ Bao Bì và Vật Tư

Bạn cần đặt chuyến vận chuyển vật tư? Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn.

Thật dễ dàng. Chỉ cần đăng nhập hoặc tạo một ID người dùng mới để bắt đầu đặt hàng. Chọn số tài khoản bạn muốn sử dụng, sau đó thực hiện lựa chọn.

Chúng tôi cung cấp vật tư UPS miễn phí bao gồm bao bì, mẫu đơn và nhãn cho khách hàng đăng nhập vào UPS.com®.

Đặt hàng vật tư

Bạn cần một ID người dùng? Tạo một ID người dùng ở đây để đặt hàng vật tư.

 • Hướng dẫn Đóng gói

  Nhận khuyến nghị và hướng dẫn hữu ích về đóng gói cho nhiều loại kiện hàng khác nhau.

 • Vật Liệu Đóng Gói

  Từ đậu phộng đến bọt xốp, tìm hiểu về các lựa chọn đệm lót bên trong khi đóng gói kiện hàng của bạn.

 • Kiện hàng Xử lý Đặc biệt

  Tìm hiểu thêm về các kiện hàng thuộc diện bị quản lý hoặc cần đặc biệt cẩn thận khi đóng gói.

 • Vật tư, Mẫu đơn, Tài liệu, và Nhãn

  Hiểu và tiếp cận các giấy tờ, mẫu đơn, vật tư, và nhãn bắt buộc đối với kiện hàng của bạn.

Những Câu Hỏi Thường Gặp

Dịch vụ Vận chuyển hàng lẻ bằng xe tải của UPS Freight ("LTL") được cung cấp bởi TFI International Inc. và các bộ phận hoặc chi nhánh (bao gồm nhưng không giới hạn TForce Freight), không liên kết với United Parcel Service, Inc. hoặc bất kỳ chi nhánh, công ty con hoặc các đơn vị có liên quan nào (“UPS”). UPS không chịu trách nhiệm liên quan đến các dịch vụ vận chuyển LTL nào của UPS Frieght hoặc bất kỳ dịch vụ nào khác do TFI International Inc. hoặc các chi nhánh, bộ phận, công ty con hoặc các đơn vị có liên quan của TFI International Inc. đề xuất hoặc cung cấp.