của
 • UPS is open for business: Service impacts related to Coronavirus…Thêm
 • Customs regulations and requirements for import or export of medical supplies and equipment…Thêm
 • Tạm dừng Đảm bảo Dịch vụ UPS…Thêm
Bỏ Qua và Chuyển Tới Nội Dung Chính

Hỗ Trợ Bao Bì và Vật Tư

 • Hướng dẫn Đóng gói

  Nhận khuyến nghị và hướng dẫn hữu ích về đóng gói cho nhiều loại kiện hàng khác nhau.

 • Vật Liệu Đóng Gói

  Từ đậu phộng đến bọt xốp, tìm hiểu về các lựa chọn đệm lót bên trong khi đóng gói kiện hàng của bạn.

 • Kiện hàng Xử lý Đặc biệt

  Tìm hiểu thêm về các kiện hàng thuộc diện bị quản lý hoặc cần đặc biệt cẩn thận khi đóng gói.

 • Vật tư, Mẫu đơn, Tài liệu, và Nhãn

  Hiểu và tiếp cận các giấy tờ, mẫu đơn, vật tư, và nhãn bắt buộc đối với kiện hàng của bạn.

Những Câu Hỏi Thường Gặp