của
 • Temporary Service Adjustments during National Day and Mid-Autumn Festival Holidays…Thêm
 • Temporary Service Suspension due to Flooding in Parts of Japan…Thêm
 • Temporary Service Adjustments due to Korea’s Thanksgiving Holiday…Thêm
 • UPS is open for business: Service impacts related to Coronavirus…Thêm
 • Customs regulations and requirements for import or export of medical supplies and equipment…Thêm
 • Tạm dừng Đảm bảo Dịch vụ UPS…Thêm
Bỏ Qua và Chuyển Tới Nội Dung Chính

Hỗ Trợ Bao Bì và Vật Tư

Bạn cần đặt chuyến vận chuyển vật tư? Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn.

Thật dễ dàng. Chỉ cần đăng nhập hoặc tạo một ID người dùng mới để bắt đầu đặt hàng. Chọn số tài khoản bạn muốn sử dụng, sau đó thực hiện lựa chọn.

Chúng tôi cung cấp vật tư UPS miễn phí bao gồm bao bì, mẫu đơn và nhãn cho khách hàng đăng nhập vào UPS.com®.

Đặt hàng vật tư

Bạn cần một ID người dùng? Tạo một ID người dùng ở đây để đặt hàng vật tư.

 • Hướng dẫn Đóng gói

  Nhận khuyến nghị và hướng dẫn hữu ích về đóng gói cho nhiều loại kiện hàng khác nhau.

 • Vật Liệu Đóng Gói

  Từ đậu phộng đến bọt xốp, tìm hiểu về các lựa chọn đệm lót bên trong khi đóng gói kiện hàng của bạn.

 • Kiện hàng Xử lý Đặc biệt

  Tìm hiểu thêm về các kiện hàng thuộc diện bị quản lý hoặc cần đặc biệt cẩn thận khi đóng gói.

 • Vật tư, Mẫu đơn, Tài liệu, và Nhãn

  Hiểu và tiếp cận các giấy tờ, mẫu đơn, vật tư, và nhãn bắt buộc đối với kiện hàng của bạn.

Những Câu Hỏi Thường Gặp