của
  • Service Adjustments related to Coronavirus…Thêm
  • Customs regulations and requirements for import or export of medical supplies and equipment…Thêm
  • Service disruptions due to the conflict in Ukraine…Thêm
Bỏ Qua và Chuyển Tới Nội Dung Chính

Trả lại Lô hàng của bạn

Gói các dịch vụ

UPS Returns® làm cho quy trình hàng trả lại của bạn hợp lý và đơn giản và cung cấp cho bạn các phương tiện tiết kiệm chi phí để quản lý hàng trả lại một cách hữu hiệu và đáp ứng nhu cầu của khách hàng của bạn để trả lại hàng nhanh chóng và dễ dàng. Với UPS Returns , bạn hay khách hàng của bạn có thể chuẩn bị hàng trả lại.

Ngay khi quy trình đi vào hoạt động, các gói hàng trả lại của bạn có thể được gửi cho bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ UPS nào hoặc được thả vào bất kỳ Hộp thả UPS nào hay các địa điểm khác chấp nhận các gói hàng UPS để vận chuyển. Bạn cũng có thể sắp xếp để các gói hàng được lấy đi bằng cách liên hệ với một Văn phòng UPS.

Để truy tìm tình trạng thời gian thực của một lô hàng trả lại đang được gửi trả, chọn tab Truy tìm ở đầu trang.

Tìm giải pháp phù hợp với nhu cầu của bạn. Có những phương án sau:

UPS Returns

UPS Returns cho phép bạn có nhiều tuỳ chọn tạo nhãn trả hàng mà bạn có thể đưa vào lô hàng gốc hoặc trong thư gửi riêng tới khách hàng của bạn.

  • In Nhãn Trả hàng của UPS:Cho phép bạn tạo nhãn trả hàng đi kèm với lô hàng xuất hoặc gửi nhãn cho khách hàng của bạn.
  • Nhãn Trả hàng Điện tử UPS: Cho phép bạn tạo và gửi email nhãn trả hàng cho khách hàng của bạn.


Lưu ý:
Các dịch vụ này có ở 98 quốc gia và lãnh thổ.

Tìm hiểu Thêm về UPS Returns

Trở lại Đầu trang