/
  • Temporary Service Arrangement due to Typhoon Kammuri (Tisoy) in the Philippines…Thêm
  • Temporary Service Adjustment due to SEA Games in the Philippines…Thêm
  • Dịch vụ trì hoãn tại Hàn Quốc do công đoàn đình công…Thêm
Bỏ Qua và Chuyển Tới Nội Dung Chính

Thỏa Thuận về Công Nghệ của UPS

Tải về Thỏa thuận Công nghệ UPS
Tên TệpNgày hiệu lực
Thỏa Thuận về Công Nghệ của UPS 07/06/2019