của
  • Temporary Service Adjustments due to Typhoons in Zhejiang Province, China Mainland…Thêm
  • Service Adjustments related to Coronavirus…Thêm
  • Temporary Service Suspension due to Heavy Rain and Floods in Henan Province, China Mainland…Thêm
  • Temporary Service Adjustment during Tokyo 2020 Olympic Games in Japan…Thêm
  • Dịch vụ UPS đến và đi từ Ấn Độ…Thêm
  • Customs regulations and requirements for import or export of medical supplies and equipment…Thêm
Bỏ Qua và Chuyển Tới Nội Dung Chính

Điều Khoản và Điều Kiện Dịch Vụ/Vận Chuyển

Giới thiệu về Các điều khoản và điều kiện của Dịch vụ UPS

Các điều khoản và điều kiện của Dịch vụ là một phần của hợp đồng vận chuyển UPS và bao gồm các điều khoản và điều kiện chung quy định về việc vận chuyển gói hàng của UPS trong lãnh thổ riêng của công ty và thông qua các chi nhánh của nó

Tải về Các điều khoản và điều kiện của Dịch vụ UPS
Tên tệpĐịnh dạng tệpTải về
Các điều khoản và điều kiện của Dịch vụ UPS