của
 • Service Adjustments related to Coronavirus…Thêm
 • Service disruptions due to the conflict in Ukraine…Thêm
 • Customs regulations and requirements for import or export of medical supplies and equipment…Thêm
Bỏ Qua và Chuyển Tới Nội Dung Chính

Các cách để Bảo vệ Chính mình

Bảo vệ Chính Bạn

Mặc dù UPS làm điều có thể làm để tối thiểu nguy cơ lừa đảo, bạn cần nhận ra rằng bạn là hàng phòng thủ đầu tiên để bảo vệ chính mình. Sau đây là một số bước để giúp bạn ngăn chặn lừa đảo liên quan đến Internet và email:

 • Đừng bao giờ trả lời hay thực hiện hành động theo các email, hoặc chọn các liên kết Web từ bất kỳ nguồn chưa rõ nào yêu cầu bạn cung cấp, cập nhật hoặc xác minh thông tin cá nhân, thông tin tài chính hoặc thông tin bảo mật khác.
 • Hãy cảnh giác với các email hoặc cuộc điện thoại đáng ngờ yêu cầu bạn xác minh thông tin tài khoản UPS của mình.
 • Sử dụng một trình duyệt Internet có tính bảo mật.
 • Đừng cung cấp ID hoặc mật khẩu ups.com của bạn cho người khác.
 • Thay đổi mật khẩu của bạn thường xuyên.
 • Tạo các mật khẩu mạnh bằng cách sử dụng một kết hợp cả chữ và số.
 • Luôn sử dụng phần mềm chống virút cập nhật và cân nhắc việc sử dụng các chương trình phát hiện phần mềm gián điệp.
 • Trang bị tường lửa phần cứng hoặc phần mềm cho máy tính của bạn.
 • Không truy cập thông tin bí mật ở quán cà phê Internet, thư viện công cộng...
 • Nếu bạn đang sử dụng một thiết bị không dây, hãy chắc chắn làm theo hướng dẫn của nhà sản xuất về việc thiết lập các dịch vụ và các thông số cài đặt nhằm đảm bảo một mức bảo mật có tính bảo vệ.


Sau đây là một số bước để giúp bạn ngăn chặn lừa đảo theo dõi số tham chiếu:

 • Hãy cảnh giác với các email hoặc cuộc điện thoại đáng ngờ yêu cầu bạn xác minh các số với số tham chiếu
 • Không cung cấp số tham chiếu các bên bạn không biết
 • Tạo ra số tham chiếu riêng bằng cách sử dụng kết hợp các chữ số và chữ cái
 • Thay đổi số tham chiếu thường xuyên


Luôn nhận thức và bảo vệ thông tin nhạy cảm của bạn là cách tốt nhất để tránh lừa đảo.

Liên lạc UPS

Chúng tôi muốn lắng nghe ý kiến từ chính Bạn

Bạn cho rằng mình đã nhận được một email từ người nào đó giả danh là UPS? Hãy chuyển tiếp email này tới fraud@ups.com, và sau đó xóa nó khỏi tài khoản email của bạn.

Liên hệ UPS về Gian Lận