của
  • UPS is open for business: Service impacts related to Coronavirus…Thêm
  • Temporary Service Suspension due to Flooding in Parts of Japan…Thêm
  • Customs regulations and requirements for import or export of medical supplies and equipment…Thêm
  • Tạm dừng Đảm bảo Dịch vụ UPS…Thêm
Bỏ Qua và Chuyển Tới Nội Dung Chính

Liên hệ với UPS

Thông tin liên hệ

Trụ sở UPS tại TP. Hồ Chí Minh

Contact Information

18A Cộng Hòa, Phường 12
Quận Tân Bình
Thành Phố Hồ Chí Minh
Việt Nam
Điện Thoại: +84-28-3811-2888 / +84-28-3811-2999
Fax: +84-28-3811-5888

Văn Phòng UPS tại Hà Nội

Khu công nghiệp Sài Đồng B, Phường Thạch Bàn,
Quận Long Biên
Hà Nội
Việt Nam
Điện thoại: +84-24-3514-2888
Fax: +84-24-3514-2727

Hotline Dịch vụ khách hàng: 1800588877

Trụ sở UPS Châu Á Thái Bình Dương

UPS House
22 Changi South Avenue 2
Singapore 486064