Bỏ Qua và Chuyển Tới Nội Dung Chính

Liên hệ với UPS

Thông tin liên hệ

Trụ sở UPS tại TP. Hồ Chí Minh

Contact Information

18A Cộng Hòa, Phường 12
Quận Tân Bình
Thành Phố Hồ Chí Minh
Việt Nam
Điện Thoại: +84-28-3811-2888 / +84-28-3811-2999
Fax: +84-28-3811-5888

Văn Phòng UPS tại Hà Nội

26 Phạm Văn Đồng
Quận Từ Liêm
TP. Hà Nội
Việt Nam
Điện Thoại: +84-24-3514-2888
Fax:+ 84-24-3514-2738

Hotline Dịch vụ khách hàng: 1800588877

Trụ sở UPS Châu Á Thái Bình Dương

UPS House
22 Changi South Avenue 2
Singapore 486064

UPS Supply Chain Solutions®

http://ups-scs.com/