của
  • Service Adjustments related to Coronavirus…Thêm
  • Service disruptions due to the conflict in Ukraine…Thêm
  • Customs regulations and requirements for import or export of medical supplies and equipment…Thêm
Bỏ Qua và Chuyển Tới Nội Dung Chính

Tùy chọn Thanh toán quốc tế

Chọn Tùy chọn Thanh toán Quốc tế phù hợp với công việc kinh doanh của bạn

Các tùy chọn thanh toán quốc tế của UPS tạo cho khách hàng sự linh hoạt trong việc thanh toán cước phí theo cách phù hợp nhất với loại hình kinh doanh của họ.  Dù chọn tùy chọn nào, bạn vẫn có thể yên tâm rằng UPS sẽ gửi hóa đơn chính xác cho các cước phí quốc tế của bạn.

Tùy chọn

  • Cước phí có thể do người gửi, người nhận, hoặc bên thứ ba thanh toán.
  • Cước phí của vận chuyển quốc tế thường gồm phí vận chuyển hàng hóa, thuế hải quan và các loại thuế khác. 
  • Khách hàng dùng hệ thống vận chuyển tự động của UPS có thể chọn cách thanh toán cước phí vận chuyển với một bên và thanh toán thuế hải quan & các loại thuế khác với một bên khác.  Hay qua tùy chọn "Tách thuế VAT" (SDV), khách hàng có thể thanh toán cước phí vận chuyển hàng hóa & thuế hải quan với một bên còn thuế /VAT với một bên khác.*

 

Dưới đây là một số tùy chọn thanh toán quốc tế của UPS mà khách hàng có thể lựa chọn:

  • Người gửi thanh toán chi phí vận chuyển; người nhận thanh toán thuế hải quan và các thuế khác
  • Người nhận thanh toán tất cả các cước phí (còn gọi là "Người nhận trả phí")
  • Người gửi thanh toán tất cả các cước phí (còn gọi là "Người gửi trả phí")
  • Người gửi trả cước phí vận chuyển; bên thứ ba (có thể ở quốc gia khác) trả thuế hải quan và các thuế khác**

Trừ khi được nêu rõ, cước phí vận chuyển được gửi hóa đơn đến Số Tài khoản UPS của người gửi và người nhận hàng thanh toán thuế hải quan & các loại thuế khác.* Vận đơn giấy của UPS không hỗ trợ tùy chọn thanh toán SDV.  ** Không phải tất cả các tùy chọn thanh toán đều có sẵn đối với/ở mọi nước.  Hãy kiểm tra hướng dẫn dịch vụ thích hợp hay liên hệ văn phòng UPS tại địa phương bạn để biết thông tin thanh toán cụ thể ở từng quốc gia.

LƯU Ý:  "Phụ phí Chuyển tiếp Thuế Hải quan   các loại thuế khác" được áp dụng khi người gửi hàng yêu cầu rằng thuế hải quan & các loại thuế khác được thanh toán bởi một bên thanh toán ngoài nước đến.& Cần có Số Tài khoản UPS của bên thứ ba này.

Địa chỉ Tìm kiếm Thêm Thông tin