của
 • UPS is open for business: Service impacts related to Coronavirus…Thêm
 • Temporary Service Suspension due to Flooding in Parts of Japan…Thêm
 • Customs regulations and requirements for import or export of medical supplies and equipment…Thêm
 • Tạm dừng Đảm bảo Dịch vụ UPS…Thêm
Bỏ Qua và Chuyển Tới Nội Dung Chính

Nhóm Đặc quyền Mặc định

Chọn Từ Bốn Nhóm

Để dành cho bạn tùy chọn lựa chọn các nhóm đặc quyền vận chuyển sử dụng thường xuyên, và để cung cấp đường cơ sở cho tuỳ chỉnh, UPS CampusShip sử dụng các nhóm đặc quyền vận chuyển mặc định sau.

Khu vực gốc Hoa Kỳ

 • Dịch vụ vận chuyển trong nước với các dịch vụ phụ giới hạn
 • Dịch vụ vận chuyển trong nước với tất cả dịch vụ phụ 
 • Tất cả các dịch vụ với tất cả dịch vụ phụ
 • Tất cả các dịch vụ vơi tất cả dịch vụ phụ

Khu vực gốc Không phải Hoa Kỳ

 • Tất cả các dịch vụ với tất cả các dịch vụ phụ - Châu Âu
 • Tất cả các dịch vụ với tất cả các dịch vụ phụ  - Châu Á
 • Tất cả các dịch vụ với tất cả các dịch vụ phụ - Bắc. & Nam. Mỹ
 • Người dùng hay di chuyển trên thế giới


Những nhóm mặc định này có thể được chỉ định cho người dùng ngay bây giờ, hoặc bạn có thể tạo Các nhóm Đặc quyền Vận chuyển tùy chỉnh.