của
 • Service Adjustments related to Coronavirus…Thêm
 • Customs regulations and requirements for import or export of medical supplies and equipment…Thêm
 • Service disruptions due to the conflict in Ukraine…Thêm
Bỏ Qua và Chuyển Tới Nội Dung Chính

Nhóm Đặc quyền Vận chuyển

Là Quản trị viên, bạn có thể xây dựng các nhóm đặc quyền vận chuyển tùy chỉnh mà bạn chỉ định người dùng. Bất kỳ lúc nào bạn cũng có thể sửa đổi đặc quyền trong một nhóm.

 • Nhóm Đặc quyền Mặc định

  Để dành cho bạn tùy chọn lựa chọn các nhóm đặc quyền vận chuyển sử dụng thường xuyên, và để cung cấp đường cơ sở cho tuỳ chỉnh, UPS CampusShip sử dụng các nhóm đặc quyền vận chuyển mặc định sau.
 • Tạo Nhóm Đặc quyền

  Sau khi xem lại các nhóm đặc quyền vận chuyển mặc định, bạn có thể muốn tùy chỉnh các nhóm để đáp ứng yêu cầu vận chuyển cụ thể của nhân viên.
 • Sửa Nhóm Đặc Quyền

  Xác nhận thông tin mặc định đối với nhóm đặc quyền vận chuyển, hoặc biến đổi nó theo nhu cầu của công ty.