của
  • Service Adjustments related to Coronavirus…Thêm
  • Service disruptions due to the conflict in Ukraine…Thêm
  • Customs regulations and requirements for import or export of medical supplies and equipment…Thêm
Bỏ Qua và Chuyển Tới Nội Dung Chính

Thắc mắc thường gặp về dịch vụ

Tôi gửi một gói hàng ra quốc tế bằng Dịch vụ UPS CampusShip như thế nào?

UPS CampusShip cho phép khách hàng gửi hàng ra quốc tế với điều kiện họ có giấy tờ hàng xuất hỗ trợ cần thiết đối với tất cả các gói hàng. Để chọn mẫu thích hợp cho lô hàng của bạn, hãy làm theo các bước sau:

  • Nếu bạn thiết lập ưu tiên của bạn để hiển thị mẫu đề nghị cho lô hàng bạn của bạn, các hộp kiểm bên cạnh mẫu xuất khẩu khuyên dùng sẽ được chọn. Bạn có thể chọn hoặc bỏ chọn bất kỳ mẫu nào được liệt kê.
  • Bạn có thể hoàn tất các mẫu được chọn trực tuyến hoặc in mẫu trống và điền bằng tay.
  • Chọn Tạo Tài liệuđể điền thông tin yêu cầu và tạo mẫu xuất khẩu hoàn chỉnh có thể in được.
  • Chọn In Mẫu trống để in và điền bằng tay mẫu trống đã chọn khi bạn thấy thuận tiện.


Chú ý:
Các mẫu quốc tế phải được Quản trị viên của bạn kích hoạt.

lt;P>Với các thông tin để xác định tài liệu hàng xuất nào có thể được yêu cầu cho lô hàng của bạn, chọn tab Tài nguyên, và chọn Tài liệu Hàng xuất. Để có thêm thông tin, chọn Tài nguyên và đi tới Liên lạc UPS để có số điện thoại của Dịch vụ Khách hàng Quốc tế.

Trở lại Đầu trang

Giá trị khai báo tối đa cho lô hàng của tôi là gì?

Dịch vụ UPS CampusShip hỗ trợ giá trị khai báo lên tới US$50.000 hoặc tiền tệ địa phương tương đương khi một Tài khoản với UPS được cung cấp. Giao dịch bằng thẻ tín dụng được giới hạn lên tới US$5.000 giá trị khai báo hoặc tiền tệ địa phương tương đương.

Trở lại Đầu trang