của
  • Service Adjustments related to Coronavirus…Thêm
  • Customs regulations and requirements for import or export of medical supplies and equipment…Thêm
Bỏ Qua và Chuyển Tới Nội Dung Chính

Xem lại Hồ sơ Công ty

làm thế nào để Xem lại và Sửa Hồ sơ Công ty của bạn

Xem lại và duyệt lại thông tin công ty ban đầu của bạn, những thông tin này được nhập vào Hệ thống Dịch vụ UPS CampusShip khi công ty của bạn được đăng nhập. Xác nhận các thiết lập mặc định, và tùy chỉnh hồ sơ công ty, thay đổi nếu cần thiết.

  1. Chọn tab Quản trị , chọn Quản lý Công ty, và đi tới Sửa đổi Hồ sơ Công ty. Khu vực và Thông tin Liên lạc Công ty hiển thị.
    Chú ý: Tên hiển thị trong Trường Tên Người dùng là người liên lạc ban đầu của công ty được nhập khi công ty của bạn được đăng nhập vào Dịch vụ UPS CampusShip.
  2. Xem lại và sửa email hỗ trợ và số điện thoại hỗ trợ mà người dùng Dịch vụ UPS CampusShip sẽ liên lạc để được hỗ trợ.
    Chú ý: Xác nhận rằng liên lạc hỗ trợ là nội bộ công ty của bạn và không phải là liên hệ từ Bàn trợ giúp của UPS.
  3. Chắc chắn rằng tất cả các trường được yêu cầu (được bôi đậm) chứa dữ liệu chính xác và có thể chấp nhận được. Khi đã thực hiện xong những thay đổi, chọn Cập nhật. Nếu cập nhật không thành công, lời nhắc thông báo cho bạn trường nào cần được sửa đổi hoặc hoàn thành.