của
 • Service Adjustments related to Coronavirus…Thêm
 • Service disruptions due to the conflict in Ukraine…Thêm
 • Customs regulations and requirements for import or export of medical supplies and equipment…Thêm
Bỏ Qua và Chuyển Tới Nội Dung Chính

Phương thức Thanh toán

Cách Thanh toán Tài khoản UPS của bạn

Để lập hóa đơn các chi phí đối với một tài khoản UPS:

 1. Chọn Thanh toán qua Số Tài khoản UPS của tôi.
 2. Để đặt các cài đặt này làm ưu tiên mặc định của bạn, chọn Chọn các Thiết lập Lô hàng Này Làm Ưu tiên của Tôi ở cuối trang Thêm Tùy chọn Vận chuyển.
 3. Khi thỏa mãn với tất cả các tùy chọn vận chuyển, chọn Xem trước Lô hàng hay Gửi hàng Bây giờ.

Chú ý:Chỉ quản trị viên mới có thể chỉ định Số Tài khoản UPS của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng tuỳ chọn thanh toán này nếu được quản trị viên của bạn cho phép.

Trở lại Đầu trang

Cách Thanh toán cho Người nhận

Khi chọn Thanh toán cho Người nhận làm phương thức thanh toán, bạn phải chỉ ra số tài khoản UPS của người nhận và mă bưu điện. Bạn phải chọn một số tài khoản UPS hợp lệ.

Để lập hóa đơn chi phí cho bên nhận, truy cập vào trang Thêm các Tùy chọn Vận chuyển và làm theo các bước này:

 1. Chọn Người nhận Trả tiền. Chỉ định số tài khoản UPS của người nhận và mã bưu điện cho tài khoản.
 2. Để đặt các cài đặt này làm ưu tiên mặc định của bạn, chọn Chọn các Thiết lập Lô hàng Này Làm Ưu tiên của Tôi ở cuối trang Thêm Tùy chọn Vận chuyển.
 3. Khi thỏa mãn với tất cả các tùy chọn vận chuyển, chọn Xem trước Lô hàng hay Gửi hàng Bây giờ.


Lưu ý: Bạn chỉ có thể sử dụng tuỳ chọn thanh toán này nếu được quản trị viên của bạn cho phép.

Trở lại Đầu trang

Cách Lập hóa đơn cho Chủ thể thứ Ba

Bạn có thể lập hóa đơn chi phí cho bên thứ ba nếu nước của bên nhận hay nước xuất xứ và nước của bên thứ ba là cùng một nước..

Khi chọn Bên thứ ba Thanh toán làm phương thức thanh toán, bạn phải chỉ rõ số tài khoản UPS và mã bưu điện của bên thứ ba.

Để lập hóa đơn chi phí cho bên thứ ba:

 1. Chọn Bên thứ ba Thanh toán. Chỉ định số tài khoản UPS của bên thứ ba và mã bưu điện cho tài khoản.
 2. Để đặt các cài đặt này làm ưu tiên mặc định của bạn, chọn Chọn các Thiết lập Lô hàng Này Làm Ưu tiên của Tôi ở cuối trang Thêm Tùy chọn Vận chuyển.
 3. Khi thỏa mãn với tất cả các tùy chọn vận chuyển, chọn Xem trước Lô hàng hay Gửi hàng Bây giờ.


Lưu ý: Bạn chỉ có thể sử dụng tuỳ chọn thanh toán này nếu được quản trị viên của bạn cho phép.

Trở lại Đầu trang

Cách Sửa Phương thức Thanh toán của bạn Khi Vận chuyển

Để sửa phương thức thanh toán của bạn khi tạo một lô hàng, hãy làm theo các bước sau:

 1. Trên trang vận chuyển, hãy chọn địa chỉ Gửi Đến. Sau đó, chọn Thêm Các Tuỳ chọn Vận chuyển.
 2. Ở phần Phương thức Thanh toán, hãy chọn tuỳ chọn thanh toán mong muốn của bạn.
 3. Để tạo các ưu tiên vận chuyển này làm ưu tiên mặc định của bạn, hãy chọn Chọn Các Thiết lập Lô hàng Này làm Ưu tiên của tôi ở cuối trang Thêm Các Tuỳ chọn Vận chuyển.
 4. Khi đã hài lòng với tất cả các tuỳ chọn vận chuyển khác, hãy chọn Xem trước Lô hàng hoặc Gửi hàng Bây giờ.

Trở lại Đầu trang