của
 • Service Adjustments related to Coronavirus…Thêm
 • Service disruptions due to the conflict in Ukraine…Thêm
 • Customs regulations and requirements for import or export of medical supplies and equipment…Thêm
Bỏ Qua và Chuyển Tới Nội Dung Chính

Thắc mắc thường gặp về Cài đặt của tôi

Tôi sửa hồ sơ UPS CampusShip của tôi như thế nào?


 1. Chọn Cài đặt của Tôi và sau đó chọn Sửa Hồ sơ Người dùng.  Trên trang này, bạn có thể thay đổi thông tin chính nhất định trong hồ sơ người dùng, như số điện thoại hoặc số máy lẻ.  Bạn cũng có thể yêu cầu những cập nhật về các dịch vụ của UPS và thông báo về những yêu cầu được phê chuẩn hoặc từ chối mà bạn đã thực hiện trong các tài khoản và dịch vụ của UPS.
 2. Chắc chắn rằng tất cả các trường yêu cầu (được bôi đậm) chứa dữ liệu chính xác và có thể chấp nhận được trước khi chọn Cập nhật để lưu những thay đổi của bạn.


Chú ý:
Những thông tin không được hiển thị ở đây, chẳng hạn địa chỉ doanh nghiệp của bạn, được quản trị viên quản lý.  Tương tự, nếu bạn thường xuyên đi khỏi khu vực Gửi từ thông thường và phải thay đổi địa chỉ Gửi từ khi xử ký một lô hàng, liên hệ với quản trị viên của bạn về tình trạng Người dùng hay Di chuyển.

Trở lại Đầu trang

Cách Thay đổi Mật khẩu của bạn

Thay đổi Mật khẩu của bạn

 1. Trên trang Cài đặt của tôi, hãy chọn Thay đổi Mật khẩu.
 2. Nhập mật khẩu mới và xác nhận.
 3. Chọn Cập nhật để lưu trữ mật khẩu mới của bạn trong hồ sơ UPS CampusShip.


Dịch vụ UPS CampusShip sẽ cập nhật hồ sơ người dùng của bạn với thông tin mật khẩu mới. Lần đăng nhập tiếp theo, bạn có thể sử dụng mật khẩu mới của bạn.

Quên mật khẩu?

 1. Trên trang đăng nhập, chọn đường liên kết Quên ID Người Dùng hoặc Mật khẩu .
 2. Để có mật khẩu tạm thời, xin vui lòng nhập vào ID Người Dùng và địa chỉ e-mail của bạn, sau đó chọn Gửi.
 3. Bạn sẽ nhận một e-mail chứa mật khẩu tạm thời để đăng nhập vào UPS CampusShip.
 4. Sau đó, bạn sẽ được nhắc là cần chọn mật khẩu mới. Chọn Thay đổi Mật khẩu để cập nhật.


 

Yêu cầu Tên người dùng

 1. Trên trang đăng nhập, chọn đường liên kết Quên ID Người Dùng hoặc Mật khẩu .
 2. Để có được ID Người Dùng của bạn, hãy nhập địa chỉ e-mail của bạn, rồi chọn Gửi.
 3. Bạn sẽ nhận được một email có chứa ID Người Dùng UPS của bạn.
Trở lại Đầu trang