của
  • Service Adjustments related to Coronavirus…Thêm
  • Customs regulations and requirements for import or export of medical supplies and equipment…Thêm
Bỏ Qua và Chuyển Tới Nội Dung Chính

Thắc mắc thường gặp về Quản lý Công ty

Làm thế nào đẻ sửa hồ sơ công ty?

Chọn Quản trị từ phía bên trái của trang, đi tới Quản lý Công ty, sau đó chọn Sửa đổi Hồ sơ Công ty.

Bạn có thể cập nhật các trường trong trang Sửa. Trước khi chọn Cập nhật để lưu những thay đổi, chắc chắn rằng tất cả các trường được yêu cầu (được bôi đậm) có chứa dữ liệu chính xác và có thể chấp nhận được.

Trở lại Đầu trang

Làm thế nào để thay đổi nhãn trang đăng nhập của công ty?

Chọn Quản trị từ phía bên trái của trang, đi tới Quản lý Công ty, và chọn Sửa đổi Nhãn Đăng nhập. (Ví dụ: Thay đổi nhãn trường ID Người dùng chung thành nhãn trường ID Người dùng Tên Công ty của bạn). Bạn có thể cập nhập nhãn trường trên trang Đăng nhập. Để lưu thay đổi, chọn Cập nhật.

.

Trở lại Đầu trang

Làm thế nào để thay đổi biểu trưng công ty được hiển thị trong Dịch vụ UPS CampusShip?

Chọn Quản trị từ phía bên trái của trang, đi tới Quản lý Công ty, và chọn Sửa đổi Biểu trưng Công ty. Nhập đường dẫn tệp biểu trưng, khu vực, hoặc URL trên trang này và chọn Cập nhật.

UPS CampusShip hỗ trợ hai bố trí hình ảnh định dạng tệp .gif hoặc kích thước: Chân dung (66 ảnh điểm rộng và 50 ảnh điểm cao) hoặc Nằm ngang (124 ảnh điểm rộng và 50 ảnh điểm cao).

Để lưu biểu trưng đã thay đổi, chọn Cập nhật. Để có URL cho biểu trưng mới nhất của công ty bạn, liên lạc với các nhà quản lý công ty của bạn để nhận dạng nhãn hoặc biểu đồ.

Trở lại Đầu trang

Liên hệ UPS

Để được trả lời các thắc mắc về UPS CampusShip, vui lòng liên hệ với người quản trị UPS CampusShip của bạn. Để được Hỗ trợ Kỹ thuật UPS CampusShip, vui lòng chọn liên kết dưới đây.

Hỗ trợ Kỹ thuật UPS CampusShip