của
  • Service Adjustments related to Coronavirus…Thêm
  • Customs regulations and requirements for import or export of medical supplies and equipment…Thêm
Bỏ Qua và Chuyển Tới Nội Dung Chính

Thắc mắc thường gặp về Quản lý Nhóm địa chỉ

Làm thế nào để tạo một nhóm địa chỉ mới?

Chọn Quản trị từ phía bên trái của trang, đi tới Quản lý các Nhóm Địa chỉ, và chọn Tạo Nhóm Địa chỉ. Đầu tiên bạn sẽ được nhắc để nhập tên cho nhóm địa chỉ của mình. Khi bạn chỉ rõ tên của nhóm địa chỉ, bạn có thể chỉ định địa chỉ vào nhóm địa chỉ của mình. Tương tự, nếu bạn có quyền quản trị các khu vực, bạn có thể liên kết các khu vực vào nhóm địa chỉ của mình.

Trở lại Đầu trang

Làm thế nào để Sửa Nhóm Địa chỉ hiện có?

Chọn Quản trị từ phía bên trái của trang, đi tới Quản lý các Nhóm Địa chỉ, và chọn Tìm kiếm Nhóm Địa chỉ. Sau khi thực hiện tìm kiếm, chọn nhóm địa chỉ để sửa từ danh sách Kết quả Tìm kiếm. Để sửa nhóm địa chỉ, nhấp vào tên nhóm địa chỉ và bạn sẽ được đưa tới trang Chi tiết Nhóm Địa chỉ. Khi đã ở đó, bạn có thể sửa tên nhóm địa chỉ. Hơn nữa, bạn có thể xem hoặc xoá bỏ các địa chỉ được chỉ định hoặc chỉ định địa chỉ mới vào nhóm địa chỉ của mình. Nhấp vào liên kết văn bản áp dụng để thực hiện các hành động này. Nếu bạn có quyền quản trị các khu vực, bạn sẽ có thể xem hoặc xóa bỏ các khu vực được gán hoặc liên kết các khu vực từ trang Chi tiết Nhóm Địa chỉ .

Trở lại Đầu trang

Làm thế nào để Xoá Nhóm Địa chỉ?

Chọn Quản trị từ phía bên trái của trang, đi tới Quản lý các Nhóm Địa chỉ, và chọn Tìm kiếm các Nhóm Địa chỉ. Sau khi thực hiện tìm kiếm, xem danh sách kết quả tìm kiếm của bạn để chọn nhóm địa chỉ mà bạn muốn xóa. Chọn hộp kiểm nằm ở phía trái của tên khu vực và chọn Xóa. Một màn hình Xác nhận Xóa sẽ hiển thị hiện lên nhóm địa chỉ mà bạn đang muốn xoá.

CHÚ Ý: Những khu vực này sẽ truy cập tới tất cả các địa chỉ mà người dùng có đặc quyền.

Trở lại Đầu trang

Liên hệ UPS

Để được trả lời các thắc mắc về UPS CampusShip, vui lòng liên hệ với người quản trị UPS CampusShip của bạn. Để được Hỗ trợ Kỹ thuật UPS CampusShip, vui lòng chọn liên kết dưới đây.

Hỗ trợ Kỹ thuật UPS CampusShip