của
  • Service Adjustments related to Coronavirus…Thêm
  • Customs regulations and requirements for import or export of medical supplies and equipment…Thêm
  • Service disruptions due to the conflict in Ukraine…Thêm
Bỏ Qua và Chuyển Tới Nội Dung Chính

Trợ Giúp Quản Trị CampusShip

Hoan nghênh bạn đến với Trợ giúp Quản trị

Là Quản trị viên Công ty, bạn sẽ sớm yêu cầu nhân viên của mình vận chuyển hiệu quả hơn -- ngay tại bàn làm việc của họ. Dịch vụ UPS CampusShip trao cho mọi người khả năng gửi hàng trực tuyến và tự động, tiết kiệm thời gian và giảm chi phí.

Phần này giải thích cách cài đặt, triển khai, và quản lý Dịch vụ UPS CampusShip, và nó cung cấp các giải đáp cho những thắc mắc thường gặp. Khi bạn hoàn thành cài đặt và triển khai, bạn có thể quản lý tất cả dịch vụ vận chuyển -- và các đặc quyền vận chuyển - trong toàn công ty của bạn. Dịch vụ UPS CampusShip mang đến cho các nhân viên của bạn nhiều trách nhiệm vận chuyển hơn trong khi bạn quản lý nội dung và cách thức vận chuyển.

Với thông tin vận chuyển chi tiết, tính linh hoạt trong quản trị, và khả năng mở rộng dễ dàng, Dịch vụ UPS CampusShip cải thiện hiệu quả kinh doanh của bạn và cho phép bạn quản lý toàn bộ dịch vụ vận chuyển của công ty bạn.