của
 • Service Adjustments related to Coronavirus…Thêm
 • Customs regulations and requirements for import or export of medical supplies and equipment…Thêm
 • Service disruptions due to the conflict in Ukraine…Thêm
Bỏ Qua và Chuyển Tới Nội Dung Chính

Quản lý Dịch vụ UPS CampusShip:

Địa điểm Công ty

Học cách quản trị các địa điểm công ty. Hướng dẫn này có thể giúp bạn thực hiện các nhiệm vụ quản trị sau:

 • Tạo địa điểm
 • Nhập địa điểm
 • Xuất địa điểm
 • Sửa và xóa địa điểm

  Nhóm Đặc quyền Vận chuyển

  Học cách thiết lập đặc quyền cho người dùng khác nhau trong công ty. Hướng dẫn này bao gồm thông tin về:

  • Nhóm đặc quyền mặc định
  • Tạo nhóm đặc quyền
  • Sửa nhóm đặc quyền

   Số Tham chiếu

   Học cách tận dụng sử dụng số tham chiếu cho nhiệm vụ vận chuyển của công ty bạn. Hướng dẫn này có thể giúp bạn thực hiện các nhiệm vụ quản trị cụ thể sau:

   • Tạo số tham chiếu
   • Nhập số tham chiếu
   • Xuất số tham chiếu
   • Sửa và xóa số tham chiếu

    Người dùng Dịch vụ UPS CampusShip

    Quản trị người dùng CampusShip trong công ty bạn cung cấp cho bạn nhiều tính linh hoạt trong đặc quyền được chỉ định cho họ. Sử dụng hướng dẫn này để học cách thực hiện các công việc sau:

    • Tạo người dùng
    • Thay đổi khu vực người dùng
    • Nhập người dùng
    • Xuất người dùng
    • Sửa và xóa người dùng

     Danh mục Địa chỉ

     Học cách sử dụng Danh mục Địa chỉ Dịch vụ UPS CampusShip. Hướng dẫn này có thể giúp bạn thực hiện các nhiệm vụ quản trị cụ thể:

     • Tạo mục nhập
     • Nhập danh mục địa chỉ
     • Xuất danh mục địa chỉ
     • Sửa và xoá mục nhập
     • Dùng danh mục địa chỉ ngoài

      Lịch sử

      Học cách sử dụng lịch sử vận chuyển với dịch vụ UPS Campusship. Hướng dẫn này có thể giúp bạn thực hiện các nhiệm vụ quản trị sau:

      • Xem lịch sử vận chuyển
      • Xuất lịch sử vận chuyển