/
 • Lịch hoat động dịp Tết Nguyên Đán UPS 2020…Thêm
 • Update: Service Delays in Parts of Philippines Due to Taal Volcano…Thêm
Bỏ Qua và Chuyển Tới Nội Dung Chính

Quản lý Dịch vụ UPS CampusShip:

Địa điểm Công ty

Học cách quản trị các địa điểm công ty. Hướng dẫn này có thể giúp bạn thực hiện các nhiệm vụ quản trị sau:

 • Tạo địa điểm
 • Nhập địa điểm
 • Xuất địa điểm
 • Sửa và xóa địa điểm

Nhóm Đặc quyền Vận chuyển

Học cách thiết lập đặc quyền cho người dùng khác nhau trong công ty. Hướng dẫn này bao gồm thông tin về:

 • Nhóm đặc quyền mặc định
 • Tạo nhóm đặc quyền
 • Sửa nhóm đặc quyền

Số Tham chiếu

Học cách tận dụng sử dụng số tham chiếu cho nhiệm vụ vận chuyển của công ty bạn. Hướng dẫn này có thể giúp bạn thực hiện các nhiệm vụ quản trị cụ thể sau:

 • Tạo số tham chiếu
 • Nhập số tham chiếu
 • Xuất số tham chiếu
 • Sửa và xóa số tham chiếu

Người dùng Dịch vụ UPS CampusShip

Quản trị người dùng CampusShip trong công ty bạn cung cấp cho bạn nhiều tính linh hoạt trong đặc quyền được chỉ định cho họ. Sử dụng hướng dẫn này để học cách thực hiện các công việc sau:

 • Tạo người dùng
 • Thay đổi khu vực người dùng
 • Nhập người dùng
 • Xuất người dùng
 • Sửa và xóa người dùng

Danh mục Địa chỉ

Học cách sử dụng Danh mục Địa chỉ Dịch vụ UPS CampusShip. Hướng dẫn này có thể giúp bạn thực hiện các nhiệm vụ quản trị cụ thể:

 • Tạo mục nhập
 • Nhập danh mục địa chỉ
 • Xuất danh mục địa chỉ
 • Sửa và xoá mục nhập
 • Dùng danh mục địa chỉ ngoài

Lịch sử

Học cách sử dụng lịch sử vận chuyển với dịch vụ UPS Campusship. Hướng dẫn này có thể giúp bạn thực hiện các nhiệm vụ quản trị sau:

 • Xem lịch sử vận chuyển
 • Xuất lịch sử vận chuyển