• Service Adjustments related to Coronavirus…Thêm
  • Temporary Service Adjustments to the U.S. during the Holiday Season…Thêm
  • Customs regulations and requirements for import or export of medical supplies and equipment…Thêm
  • Service Alert due to Situation in Ukraine…Thêm
Bỏ Qua và Chuyển Tới Nội Dung Chính
Man writing in a notebook

Hiểu và Thanh Toán Hóa Đơn

Chúng tôi cung cấp một số công cụ giúp bạn quản lý hóa đơn thanh toán của mình.

Mở Tài Khoản

Công Cụ Thanh Toán

Xem Hoá Đơn

Công cụ phát triển này cho phép bạn xem, tải xuống và in các hóa đơn thanh toán hoặc các tệp Dữ Liệu Thanh Toán của UPS.

Đi đến mục Xem Hoá Đơn

Từ Điển Dữ Liệu Thanh Toán

Truy cập các tệp mẫu, từ điển dữ liệu, hàng tiêu đề, mô tả mã phí và lược đồ XML.

Tải Xuống NgayMở liên kết trong cửa sổ mới

Tìm hiểu Cách Tránh Chỉnh Sửa khi Thanh Toán

Điền chính xác vào các biểu mẫu để tránh chỉnh sửa sau khi giao hàng.

Nhận Giải Pháp