• Service Adjustments related to Coronavirus…Thêm
  • Temporary Service Adjustments to the U.S. during the Holiday Season…Thêm
  • Customs regulations and requirements for import or export of medical supplies and equipment…Thêm
  • Service Alert due to Situation in Ukraine…Thêm
Bỏ Qua và Chuyển Tới Nội Dung Chính
Người đàn ông không thể ngăn cản cùng với những chiếc ô

Quản lý Đơn đặt hàng của Khách hàng với tính năng Vận chuyển trên Sàn thương mại điện tử của UPS (UPS Marketplace Shipping)

Kể từ 29/3, chúng tôi sẽ loại bỏ một số kết nối Vận chuyển trên Sàn thương mại điện tử của UPS. Amazon và eBay sẽ tiếp tục được hỗ trợ.

Đăng nhập vào Trang tổng quan

Chúng tôi đã Thay đổi một Số thứ Gần đây

Kể từ ngày 29 tháng 3, tất cả các kết nối vận chuyển trên sàn thương mại điện tử giữa 3D Cart, Allegro, BigCommerce, Etsy, Jet, Magento, Newegg, Overstock, Prestashop, Rakuten, Sears, Shopify, Volusion, Walmart, WooCommerce và Yahoo Shopping ngừng hoạt động. Bạn hiện vẫn có thể truy cập vào tất cả lịch sử giao hàng và đơn đặt hàng của mình.

Bạn vẫn vận chuyển hàng qua AmazoneBay? Bạn sẽ vẫn có thể quản lý và vận chuyển các đơn đặt hàng của mình trong trang tổng quan vận chuyển hàng trên sàn thương mại điện tử của UPS.

Tìm một Giải pháp được Chứng nhận

Hình ảnh người phụ nữ trong điện thoại đang sử dụng máy tính xách tay

Xem trang UPS Ready của chúng tôi để biết về các giải pháp đã được UPS xác minh và các nhà cung ứng được hỗ trợ tại địa phương.

Xem Nhà cung ứng

Bạn có một cơ cấu giao diện phức tạp? Liên hệ với các chuyên gia cung cấp giải pháp khách hàng của chúng tôi.

Bạn cần một giải pháp tức thời?

Bạn có thể vận chuyển hàng ngay từ UPS.com để xử lý các đơn đặt hàng trên sàn thương mại điện tử của bạn.

Đối với Một vài Lô hàng...

Bạn có thể tạo lô hàng chỉ với một cú nhấp chuột. Hãy bắt tay vào công việc.

Vận Chuyển Ngay

Đối với Một loạt các Lô hàng Cùng một lúc ...

Công cụ vận chuyển hàng theo tệp file của bạn. Tạo tới 250 lô hàng chỉ trong một lần tải lên tệp.

Vận chuyển theo tệp hàng loạt

Hãy để WorldShip gánh vác công việc

UPS WorldShip là một phần mềm miễn phí cho phép bạn sắp xếp các lô hàng có khối lượng lớn và tiết kiệm được một khoảng thời gian quý giá. Bạn đã sử dụng WorldShip? Trung tâm hỗ trợ của chúng tôi sẽ cung cấp hướng dẫn chi tiết về cách kết nối với sàn thương mại điện tử của bạn.

Thông tin thêm về WorldShipHỗ trợ WorldShip

Bạn cần hỗ trợ về WorldShip? Chúng tôi luôn sẵn sàng. Gọi 1800-588-877.