• Service Adjustments related to Coronavirus…Thêm
  • Temporary Service Adjustments to the U.S. during the Holiday Season…Thêm
  • Customs regulations and requirements for import or export of medical supplies and equipment…Thêm
  • Service Alert due to Situation in Ukraine…Thêm
Bỏ Qua và Chuyển Tới Nội Dung Chính
Vận chuyển số lượng lớn, worldship, vận chuyển cho doanh nghiệp, phần mềm vận chuyển

Phần mềm Vận chuyển UPS WorldShip®

Phần mềm UPS WorldShip cho phép bạn sắp xếp hợp lý một lượng lớn các lô hàng, xử lý một cách nhanh chóng từ máy tính để bàn, tiết kiệm thời gian và giảm thiểu sai sót.

Tải xuống WorldShip Bây giờ

Bạn Cần Trợ giúp? Truy cập trang Hỗ trợ WorldShip của chúng tôi.

Câu hỏi thường gặp