• Service Adjustments related to Coronavirus…Thêm
  • Temporary Service Adjustments to the U.S. during the Holiday Season…Thêm
  • Customs regulations and requirements for import or export of medical supplies and equipment…Thêm
  • Service Alert due to Situation in Ukraine…Thêm
Bỏ Qua và Chuyển Tới Nội Dung Chính
Không thể ngăn cản – Người phụ nữ trong nhà kho

Hợp lý hóa và giám sát công việc vận chuyển của nhân viên

Nếu phía bạn là một doanh nghiệp lớn, UPS CampusShip® sẽ giúp bạn tập trung vận chuyển bởi nhiều nhân viên khác nhau chỉ trên một nền tảng web đơn giản.

Đăng nhập vào CampusShip

Hãy trao đổi với đại diện của UPS để bắt đầu.

Câu hỏi thường gặp về UPS CampusShip