của
  • Service Adjustments related to Coronavirus…Thêm
  • Customs regulations and requirements for import or export of medical supplies and equipment…Thêm
  • Service disruptions due to the conflict in Ukraine…Thêm
Bỏ Qua và Chuyển Tới Nội Dung Chính

Chuyển phát hàng nhanh hơn từ Châu Âu và Châu Á Thái Bình Dương đến Thượng Hải, Trung Quốc Đại Lục

Các lô hàng từ Châu Âu và Châu Á Thái Bình Dương giờ đây sẽ được phát sớm hơn một ngày làm việc đến 185 khu vực bưu chính ở Thượng Hải, Trung Quốc Đại Lục.

Cải tiến này cho phép các doanh nghiệp ở Châu Âu và Châu Á Thái Bình Dương nâng cao sự hài lòng của khách hàng và thúc đẩy tái kinh doanh bằng cách hoàn tất các đơn hàng nhanh hơn và đáp ứng các yêu cầu giao hàng khẩn cấp.

Để tìm hiểu thêm về sự tăng cường dịch vụ này và các lợi ích mang lại, vui lòng liên hệ với Nhân Viên Quản Lý Tài Khoản UPS của bạn hoặc gọi cho đại diện dịch vụ khách hàng địa phương.

Để biết thông tin mới nhất về thời gian vận chuyển giữa các địa điểm cụ thể, vui lòng truy cập công cụ Tính Thời Gian và Chi phí trên ups.com.