của
  • Service Adjustments related to Coronavirus…Thêm
  • Customs regulations and requirements for import or export of medical supplies and equipment…Thêm
  • Service disruptions due to the conflict in Ukraine…Thêm
Bỏ Qua và Chuyển Tới Nội Dung Chính

Hạ Hạn Mức Miễn Trừ Tối thiểu cho Hàng Nhập vào Indonesia

Hạn mức miễn trừ tối thiểu cho hàng nhập vào Indonesia đã giảm từ 100 USD xuống 75 USD cho mỗi lô hàng mỗi ngày.

Mức tối thiểu là giá trị tối thiểu tính bằng dollar của những hàng hóa đạt tiêu chuẩn* mà tại đó, những hàng hóa này không phải thực hiện thủ tục khai quan mậu dịch và không bị thu thuế nhập khẩu. Hàng hóa vào Indonesia có giá trị trên 75 USD giờ đây phải chịu các thuế nhập khẩu.

Đồng thời, hạn mức miễn trừ tối thiểu 75 USD cũng áp dụng cho tổng giá trị cộng lại của các lô hàng của mỗi người nhận mỗi ngày theo hạn ngạch. Quy định này được thực thi dựa theo tên người nhận.

Để đảm bảo khai quan thông suốt, người nhận phải gửi số ID Thuế / NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) cho hải quan khi nhập khẩu hàng theo các quy định mới này.

Để biết thêm thông tin và cập nhật về chính sách mới này, bạn có thể nhấp vào đây hoặc liên hệ Quản lý Khách hàng của mình hay Dịch vụ Khách hàng địa phương.

*Khai quan mậu dịch trên một số hàng hóa nhất định vẫn áp dụng, bất kể giá trị