của
  • Service Adjustments related to Coronavirus…Thêm
  • Service disruptions due to the conflict in Ukraine…Thêm
  • Customs regulations and requirements for import or export of medical supplies and equipment…Thêm
Bỏ Qua và Chuyển Tới Nội Dung Chính

UPS tăng cường dịch vụ tại 1285 Khu vực Bưu chính tại Hàn Quốc

UPS đã tăng cường dịch vụ tại 1285 khu vực bưu chính mới tại Seoul và Gyeonggi, Hàn Quốc nhằm phục vụ tốt hơn các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô và ngành nghề trong khu vực.

Dịch Vụ Chuyển Phát Thư và Chứng từ sớm đến Seoul
Dịch vụ UPS Worldwide Express® bảo đảm giao hàng trước 2PM hiện đã áp dụng tại một số khu vực thuộc Seoul. Các thư và chứng từ quan trọng, khẩn cấp như hợp đồng và hóa đơn, hiện đã có thể được phát tới khách hàng hoặc nhà cung cấp tại Seoul trước 2PM, bên cạnh tùy chọn giao hàng cuối ngày. 

Kéo dài Thời gian Lấy Hàng Trễ Nhất đối với Hàng Xuất khẩu từ Seoul và Gyeonggi
Thời gian nhận hàng trễ nhất đối với hàng xuất khẩu từ một số khu vực nhất định tại Seoul và Gyeonggi sẽ được kéo dài thêm đến 2 giờ. Các doanh nghiệp địa phương hiện có thể mở rộng lượng đơn hàng nhận và/hoặc đơn hàng xử lý trong cùng khung giờ mà vẫn có thể giao hàng cùng thời gian cho khách hàng toàn cầu, tăng cường năng lực cạnh tranh cho các công ty và nâng cao sự hài lòng của khách hàng.

Để tìm hiểu thêm về các thay đổi  và lợi ích từ cải tiến dịch vụ này, xin vui lòng liên hệ với Chuyên viên kinh doanh UPS phụ trách tài khoản của bạn hoặc đại diện dịch vụ khách hàng tại địa phương.

Để cập nhật thông tin mới nhất về thời gian vận chuyển cho từng lô hàng, vui lòng truy cập vào liên kết.