Bỏ Qua và Chuyển Tới Nội Dung Chính

Cập nhật quan trọng

Lịch trình hoạt động tạm thời tại Trung Quốc trong kỳ Lễ Lao động 2019

Nhân kỳ Lễ Lao Động sắp tới tại Trung Quốc từ 1-4/5/2019, chúng tôi sẽ tiến hành bố trí các dịch vụ tạm thời.*

Do lượng hàng được dự đoán tăng cao trước và sau kỳ nghỉ, khách hàng từ Trung Quốc được khuyến nghị nên sắp xếp gửi hàng sớm nhất có thể.

Từ ngày 1-3/5/2019, khách hàng cần liên hệ với Đại Diện Dịch Vụ Khách Hàng địa phương một ngày trước lịch trình lấy hàng chuyển phát nhanh xuất khẩu tại Trung Quốc. Để lên lịch lấy hàng trong giai đoạn này, vui lòng gọi một trong các số toll-free sau: 800-820-8388 / 400-820-8388.

Ngày
Dịch vụ Khách hàng
Dịch vụ Lấy hàng
Dịch vụ Giao hàng

28/4/2019

(0730 - 1900)

29-30/4/2019*

(0730 - 2300)

1-4/5/2019

(0730 - 1900)
X

5/5/2019

(0730 - 1900)

6/5/2019

(0730 - 2300)

UPS có thể thay đổi lịch trình này. Để biết thông tin mới nhất về thời gian vận chuyển hàng hóa giữa các địa điểm cụ thể, vui lòng tham khảo công cụ Tính Thời Gian và Chi Phí trên ups.com.

* Thời gian vận chuyển sẽ cộng thêm một ngày làm việc đối với hàng xuất khẩu từ phía Nam Trung Quốc (bao gồm các tỉnh Hải Nam, Quảng Đông, Quảng Tây, Vân Nam, Phúc Kiến, Giang Tây, Hồ Nam và thành phố Trùng Khánh) đến mọi nơi thuộc khu vực Châu Mỹ.

Cập Nhật thay đổi dịch vụ tạm thời tại Nhật Bản trong kỳ lễ Golden Week

Trong suốt kỳ nghỉ Tuần Lễ Vàng (Golden Week) sắp tới tại Nhật Bản, chúng tôi sẽ tiến hành bố trí thay đổi các dịch vụ tạm thời. Vì lượng hàng được dự đoán sẽ tăng cao trước và sau kỳ nghỉ lễ, cam kết dịch vụ áp dụng cho hàng xuất nhập khẩu vào Nhật có thể kéo dài thêm.

Khách hàng gửi hàng từ Nhật được khuyến nghị nên sắp xếp gửi hàng sớm nhất có thể. Để lên lịch lấy hàng chuyển phát từ Nhật, vui lòng sử dụng dịch vụ Lên Lịch Lấy Hàng trực tuyến, hoặc liên hệ Dịch Vụ Khách Hàng qua số 0120-27-1040.

Hàng chuyển phát nhanh

Ngày
Hàng chuyển phát nhanh


Dịch vụ Khách hàng
Dịch vụ Lấy hàng
Dịch vụ Giao hàng
26/4/2019
27/4 – 6/5/2019
X
X
X
7/5/2019

Để biết thông tin mới nhất về thời gian vận chuyển hàng hóa giữa các địa điểm cụ thể, vui lòng tham khảo công cụ Tính thời gian và Chi phí trên ups.com.

Hàng Freight

Ngày
Hàng nặng
Dịch vụ Khách hàng
Dịch vụ Lấy hàng
Dịch vụ Giao hàng
24/4/2019
25/4/2019
1
2
26/4/2019
X
2
27/4 – 6/5/2019
X
X
X
7/5/2019

Xin lưu ý rằng hàng freight đến Nhật Bản sau ngày 24/4/2019 sẽ được giao vào hoặc sau ngày 7/5/2019 và có thể phát sinh phí lưu kho³.

Để lên lịch lấy hàng freight xuất khẩu từ Nhật, vui lòng liên hệ đại diện địa phương tại một trong các Trung Tâm Khai Thác Hàng Freight sau: Văn phòng Narita theo số (+81) 0479-70-9770; văn phòng Rinku theo số (+81) 0724-58-1320, hoặc văn phòng Centrair theo số (+81) 0569-38-9230.

¹ Căn cứ vào xác nhận trước
² Chỉ dành cho hàng hóa tới các cửa khẩu của Nhật Bản vào và trước ngày 24/4/2019, và tính khả dụng của dịch vụ tùy thuộc vào địa chỉ người nhận
³ Vui lòng liên hệ đại diện địa phương tại một trong các Trung Tâm Khai Thác Hàng Freight nêu trên nếu có bất kỳ thắc mắc nào về phí lưu kho