của
 • Service Adjustments related to Coronavirus…Thêm
 • Service disruptions due to the conflict in Ukraine…Thêm
 • Customs regulations and requirements for import or export of medical supplies and equipment…Thêm
Bỏ Qua và Chuyển Tới Nội Dung Chính

Áp dụng Quy định đối với hàng hóa bị bỏ lại ở Philippines

Cục Hải quan Philippines đã thực hiện Đạo Luật Thuế Quan và Hiện Đại Hóa Hải Quan vào tháng 1 năm 2019, điều chỉnh thời hạn thông báo từ 30 ngày xuống còn 7 ngày để xác nhận hàng hóa là đã bị từ bỏ. Như vậy, tất cả các lô hàng nhập khẩu vào Philippines phải được giải phóng trong vòng 7 ngày để ngăn chặn việc từ bỏ lô hàng.

Để đảm bảo thông quan thuận lợi, vui lòng tuân thủ các điều sau:

 1. Bên gửi hàng nhập chính xác tên người nhận hàng và địa chỉ
 2. Bên gửi hàng đảm bảo thông tin thống nhất giữa hóa đơn vận chuyển và biểu mẫu kê khai hàng hóa (Inward Cargo Manifest)
 3. Người nhận hàng cung cấp các tài liệu phù hợp sau đây để nhận các lô hàng nhập khẩu:
  - Giấy phép nhập khẩu
  - Đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký với Cục Hải quan
 4. Người nhận hàng thanh toán thuế nhập khẩu trong vòng 7 ngày sau khi nhận thông báo.

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với Nhân Viên Quản Lý Tài Khoản Địa Phương hoặc Đại Diện Dịch Vụ Khách Hàng.