của
  • Service Adjustments related to Coronavirus…Thêm
  • Services may be impacted by Brexit…Thêm
  • Temporary Service Suspension due to Heavy Rain in Parts of Japan…Thêm
  • Customs regulations and requirements for import or export of medical supplies and equipment…Thêm
Bỏ Qua và Chuyển Tới Nội Dung Chính

Cách thức Lưu thông Email Lừa đảo Mới

Những email lừa đảo dưới nhiều hình thức khác nhau và là những hành động trái phép của các bên thứ ba không có quan hệ với UPS. Những thông điệp email được gọi là "lừa đảo" hay "giả mạo" đang trở nên phổ biến hơn và có thể xuất hiện hợp pháp bằng cách kết hợp với thương hiệu công ty, màu sắc hoặc quyền từ bỏ hợp pháp khác.

Có một lượng email lừa đảo đã được báo cáo (vui lòng xem danh sách các mẫu email hiện tại dưới đây), và những chiêu lừa đảo mới tiếp tục được giới thiệu. Những loại email này thường chỉ đến những liên kết không hợp lệ mà bạn có thể biết được khi bạn giữ con trỏ trên liên kết đó. Các liên kết không hợp lệ có thể chứa phần mềm độc hại, trong đó có thể có khả năng phá hỏng máy tính của bạn. Đặt con trỏ lên trên liên kết để xác nhận nơi chúng đưa bạn tới. Nếu một liên kết có vẻ đáng nghi, không nhấn vào đó và xác nhận qua email với đại diện UPS của bạn.

Chúng không phải là thông báo hợp pháp của UPS và nếu bạn nhận được bất kỳ một trong những email này, đừng nhấp vào bất kỳ liên kết nào được cung cấp hoặc chọn vào bất kỳ file đính kèm nào. Thay vào đó, bạn chỉ cần xóa các email. Nếu bạn đã vô tình chọn vào liên kết, bạn nên chạy chương trình quét virus ngay lập tức.

Ví dụ về các email giả mạoMở liên kết trong cửa sổ mới

Xin lưu ý rằng UPS không bao giờ yêu cầu thanh toán, thông tin cá nhân, thông tin tài chính, số tài khoản, ID, mật khẩu hay bản sao hóa đơn một cách tự nguyện thông qua email, thư, điện thoại hoặc fax để trao đổi cho việc vận chuyển hàng hóa hoặc dịch vụ. Và UPS không chịu trách nhiệm cho bất kỳ chi phí hoặc các khoản phí nào phát sinh do các hoạt động gian lận. 

Chống Lừa đảo

Liên lạc UPS

Chúng tôi muốn lắng nghe ý kiến từ chính Bạn

Bạn cho rằng mình đã nhận được một email từ người nào đó giả danh là UPS? Hãy chuyển tiếp email này tới fraud@ups.com, và sau đó xóa nó khỏi tài khoản email của bạn.

Liên hệ UPS về Gian Lận