của
  • Service Adjustments related to Coronavirus…Thêm
  • Customs regulations and requirements for import or export of medical supplies and equipment…Thêm
  • Service disruptions due to the conflict in Ukraine…Thêm
Bỏ Qua và Chuyển Tới Nội Dung Chính

Chuyển phát hàng nhanh hơn đến Nhật Bản từ các tỉnh phía Đông Trung Quốc Đại Lục

Từ ngày 13/5/2019, thời gian vận chuyển hàng bằng dịch vụ UPS Worldwide Expedited từ các tỉnh phía Đông Trung Quốc Đại Lục đến Nhật Bản sẽ nhanh hơn một ngày làm việc.

Sự tăng cường mạng lưới dịch vụ này của UPS nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp tại các tỉnh phía Đông Trung Quốc Đại Lục và Nhật Bản có thể hoàn tất các đơn hàng nhanh hơn, linh hoạt nhanh chóng đáp ứng nhu cầu của khách hàng, từ đó nâng cao sự hài lòng của khách hàng và thúc đẩy đơn hàng tiếp theo.

Để tìm hiểu thêm về cải tiến này và những lợi ích mang lại, vui lòng liên hệ Quản Lý Tài Khoản UPS của bạn hoặc đại diện dịch vụ khách hàng của chúng tôi.

Để biết thông tin mới nhất về thời gian vận chuyển giữa các địa điểm cụ thể, vui lòng sử dụng công cụ Tính Thời Gian và Chi Phí trên ups.com.

* Bao gồm tỉnh Thượng Hải, Chiết Giang và Giang Tô