của
  • Service Adjustments related to Coronavirus…Thêm
  • Service disruptions due to the conflict in Ukraine…Thêm
  • Customs regulations and requirements for import or export of medical supplies and equipment…Thêm
Bỏ Qua và Chuyển Tới Nội Dung Chính

Thông quan và Vận chuyển Các Lô hàng Chuyển phát nhanh đến Hàn Quốc Nhanh Hơn

UPS Hàn Quốc đã tăng mức giá trị tối thiểu cho các lô hàng chuyển phát nhanh nhập vào nước này, tăng từ 1.000.000 KRW (US$ 892¹) lên đến 4.000.000 KRW (US$ 3.565¹) cho mỗi lô hàng. Những lô hàng này có thể được phát trước khi hoàn tất thanh toán thuế.

"Hạn mức này có nghĩa các lô hàng nhập chuyển phát nhanh có thuế nhập khẩu nhỏ hơn một giá trị xác định, trong trường hợp này là 4.000.000 KRW (US$ 3.565¹), giờ đây có thể được thông quan và phát đến người nhận tại Hàn Quốc ngay cả trước khi hoàn tất thanh toán thuế hải quan.

Các nhà nhập khẩu Hàn Quốc cũng như nhà xuất khẩu toàn cầu giờ đây có thể hưởng lợi từ việc thông quan và phát hàng nhanh hơn, và một trải nghiệm khách hàng tốt hơn."

Để tìm hiểu thêm thông tin, vui lòng liên hệ Quản lý Tài khoản của bạn hoặc Đại diện Dịch vụ Khách hàng.

*Giá trị được quy đổi thành USD là các giá trị tương đối và phụ thuộc tỷ giá hối đoái hiện hành